Essayprijs

s200_inger_neeltje_irene-kuinHet bestuur van de Stichting Zenobia is verheugd te melden dat de Zenobia Essayprijs 2016 is uitgereikt aan dr. Inger Kuin van de Rijksuniversiteit Groningen voor haar artikel: ‘Inside Jokes. Lucian, Tatian and Mohammed cartoons’.

Kuin onderzoekt de moderne problematiek rondom Mohammedcartoons aan de hand van Lucianus en de omgang met grappen over goden in de oudheid. De jury, onder leiding van Eric Moormann, prees Kuin vanwege haar scherpe pen, originele invalshoek en actuele onderwerpkeuze.

Het stuk is hier online te lezen.

De Zenobia Essayprijs is een tweejaarlijkse prijs voor een publicatie die de problematiek omtrent Oost-West-verhoudingen in de Oudheid en de receptie daarvan in later tijd op voorbeeldige wijze presenteert, daarmee beantwoordend aan de doelstellingen van de Stichting. Voor een nadere overweging kan men terecht bij het juryrapport, opgesteld onder leiding van de juryvoorzitter prof. Eric Moormann van de Radboud Universiteit. Het bestuur van Stichting Zenobia feliciteert Inger Kuin van harte met haar prestatie.

Namens Dr. Inger Kuin nam Raphael Hunsucker de prijs in ontvangst.

Namens Dr. Inger Kuin nam Raphael Hunsucker de prijs in ontvangst.

Winnaars

(2016), Dr. Inger Kuin, ‘Inside Jokes. Lucian, Tatian and Mohamed cartoons’. Gepubliceerd op www.eidolon.pub, 13-07-2015. Lees hier het volledige juryrapport.

(2014) Dr. Richard van Leeuwen, ‘De Duizend en één nacht en de Odyssee: een neoplatonistische omzwerving’, Lampas 46 (2013) pp. 290-300. Lees het volledige juryrapport.

(2012) Dr. Miguel John Versluys, ‘Egypt as part of the Roman koinè: mnemohistory and the Iseum Campense in Rome’, in: J. Quack, C. Witschel (eds.), Religious flows in the Roman Empire (Orientalische Religionen in der Antike) (Mohr Siebeck Verlag: Frankfurt a.M. 2012). Lees het volledige juryrapport.

(2010) Prof. dr. Ab de Jong, ‘Religies zonder traditie’, inaugurele rede als hoogleraar in de Vergelijkende Godsdienstwetenschappen aan de Universiteit Leiden, uitgesproken op 17 september 2009. Lees het volledige juryrapport.

(2010) Aanmoedigingsprijs voor: Günay Uslu, ‘Ottoman Appreciation of Trojan Heritage 1870-1875’, Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie 41 (2009) pp. 4-10.

Over de prijs
De Zenobia Essayprijs wordt uitgereikt aan de auteur van het beste Nederlandse essay of wetenschappelijk werk (in het vervolg: het werk) dat op interdisciplinaire wijze de doelstelling van de Stichting Zenobia vervult. Ideale essays voldoen aan de volgende punten:

  • Inhoudelijk gerelateerd aan ‘de oudheid’
  • Comparatief element (tussen ‘Oost’ en ‘West’ in de breedste zin van het woord)
  • Geografisch: Mediterraan bekken en aangrenzende regio’s
  • Interdisciplinair
  • Uitgaande van of illustratief voor de relativiteit van Oost/West-constructies

Er is een prijzengeld van € 500,- beschikbaar; dit kan deels worden besteed aan een aanmoedigingsprijs voor ongepubliceerd werk, en (hernieuwde) aandacht voor het prijswinnende werk. Voor ongepubliceerd werk kan men tevens denken aan hulp bij publicatie.

Vorm
Het werk is geschreven op enig moment in de twee jaar voorafgaand aan de deadline voor indiening. Naast deze tijdsbeperking is de inzending niet gedwongen tot een bepaalde vorm, d.w.z. proefschriften, scripties, achtergrondartikelen, opiniestukken, gepubliceerde of ongepubliceerde werken kunnen worden ingediend door de auteur of door derden onder de aandacht van de jury worden gebracht.

Deadline
De Zenobia Essayprijs zal in 2018 opnieuw worden uitgereikt.

Beoordelingscriteria
Naast een vaststelling van de mate waarin ingediend werk inhoudelijk aansluit op de doelstellingen van de Stichting Zenobia let de jury bij de beoordeling van ingediend werk in het bijzonder op:

  • Kwaliteit van de vergelijking: voegt juist het vergelijkende aspect meerwaarde toe? (Wordt de kijk op beide vergeleken elementen verhelderd?)
  • Originaliteit
  • Literaire kwaliteit (leesbaarheid)

Procedure
De essays kunnen worden gestuurd naar essayprijs@stichtingzenobia.nl. De jury komt via correspondentie onder regie van de juryvoorzitter tot een aantal van maximaal 10 genomineerden. De genomineerden worden door de jury van hun nominatie op de hoogte gesteld. Op een tweejaarlijkse vergadering wordt een winnaar geselecteerd. De jury neemt tijdens de vergadering nadere besluiten over de wijze, datum en locatie van uitreiking. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Jury
In de jury hebben zitting prof. dr. Eric Moormann (klassiek archeoloog, Radboud Universiteit Nijmegen; voorzitter), dr. Mathieu de Bakker (classicus, UvA), prof. dr. Maaike van Berkel (arabiste en mediëviste, Radboud Universiteit Nijmegen), dr. Robbert Woltering (arabist, UvA) en dr. Johan Weststeijn (arabist, UvA).

De jury wordt ondersteund door een secretaris: Kristel Henquet, research master student Ancient History (Universiteit Leiden) en Mediterrane Archeologie (ACASA Amsterdam)