Zenobiareeks

In de Zenobiareeks verschenen:

1. Alexander en Darius. De Macedoniër in de spiegel van het Nabije Oosten. (Zenobiareeks 1), onder redactie van Diederik Burgersdijk, Wouter Henkelman en Willemijn Waal, 267 blz., ingenaaid, geïllustreerd (deels kleur), ISBN 978-90-8704-383-4, €25,–

Wilt u een boek aanschaffen? Stuurt u dan een mail naar penningmeester@stichtingzenobia.nl waarin u uw bestelling doorgeeft.

Alexander & Darius.indb

Nog altijd zijn Oost en West gefascineerd door Alexander van Macedonië, de roemruchte veroveraar van het Perzische Wereldrijk, die in 323 v.Chr. in Babylon stierf. Het beeld van de vorst is als een lakmoesproef van tijd en cultuur: iedere periode en iedere streek heeft haar eigen Alexander en waardeert diens erfenis op eigen wijze. Deze bundel besteedt aandacht aan de historische en aan de literaire Alexander. De historische Alexander wordt vooral behandeld vanuit een Perzisch perspectief. Zonder de fijnmazige infrastructuur en het logistieke apparaat van het Perzische rijk had Alexander namelijk nooit de geweldige ruimte van Voor-Azië kunnen veroveren. Ook aan zijn tegenstander op het wereldtoneel, Darius III, wordt aandacht besteed. De legendarische of zelfs mythische Alexander, zoals deze in de literatuur tot uiting komt, is ook een ‘Oriëntaalse’ figuur, omweven door motieven en thema’s die wortelen in zowel de Griekse als de Babylonische, Egyptische en Perzische verbeelding.

U vindt hier de recensies van deel 1 uit de Zenobiareeks.


 

2. Henk Singor, Sicilië in de Oudheid. De Griekse periode. (Zenobiareeks 2), 144 blz. ingenaaid, geïllustreerd (deels kleur), ISBN 978-90-8704-386-5, €15,–

Wilt u een boek aanschaffen? Stuurt u dan een mail naar penningmeester@stichtingzenobia.nl waarin u uw bestelling doorgeeft.

Sicilië in de Oudheid_Omslag R8_8.indd

Sicilië, het grootste eiland in de Middellandse Zee, dat ongeveer halverwege het oostelijk en het westelijk bekken ligt, is zo’n tweeëneenhalfduizend jaar lang een brug tussen volken en beschavingen geweest. Tegen het einde van het tweede millennium v.Chr. moet deze brugfunctie zijn ontstaan, om pas tegen het einde van de Middeleeuwen te eindigen. Naast de oorspronkelijke bewoners hebben Feniciërs, Grieken, Carthagers en Romeinen allen hun sporen nagelaten. In de eenwording van het Middellandse Zeegebied, culminerend in het Romeinse Rijk, speelde Sicilië een cruciale rol als doorgeefluik van politieke organisatievormen en economische concepten, van literatuur en beeldende kunst, van religieuze en filosofische ideeën. Deze compacte geschiedenis van het eiland in de Oudheid is daarom tevens te lezen als een compendium van de hele antieke geschiedenis.

U vindt hier de recensies van deel 2 uit de Zenobiareeks.


 

3. Dodenlijst. Appianus en Cassius Dio over het bloedige verleden van keizer Augustus. (Zenobiareeks 3), vertaling Willem van Maanen en Marco Poelwijk, 84 blz., paperback, ISBN 978-90-8704-492-3, €10,–

Wilt u een boek aanschaffen? Stuurt u dan een mail naar penningmeester@stichtingzenobia.nl waarin u uw bestelling doorgeeft.

9789087044923.pcovr.Dodenlijst.indd

Octavianus is bij de meeste mensen beter bekend als Augustus, de eerste keizer van het Romeinse rijk. Van een troonsbestijging of kroning was echter geen sprake. Eerder werkte deze achterneef en adoptiefzoon van Julius Caesar langzaam maar gestaag aan de fundamenten van zijn macht. In dit boek zijn twee teksten bijeengebracht die de aandacht vestigen op een maar al te graag vergeten episode uit de carrière van de keizer: zijn rol in het driemanschap dat na de moord op Caesar in 44 v.C. gezamenlijk de Romeinse republiek om zeep helpt en daarbij mensenlevens niet spaart.

U vindt hier de recensies van deel 3 uit de Zenobiareeks.


 

4. Philostratos, Schilderijen & Sofisten. Kunst, ekphrasis en retorica in de klassieke oudheid. Vertaling Peter Burgersdijk, (Zenobiareeks 4), 212 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 978-90-8704-504-3, €22,–.

Wilt u een boek aanschaffen? Stuurt u dan een mail naar penningmeester@stichtingzenobia.nl waarin u uw bestelling doorgeeft.

front cover philostratosDe Griekse auteur Philostratos beschreef in de vroege derde eeuw van het Romeinse keizerrijk op even pakkende als innemende wijze een verzameling fictieve schilderijen. Hierin komen thema’s, kleuren en composities ter sprake. Schilderijen is van groot belang voor onze kennis van de klassieke schilderkunst. In de renaissance werden de beschreven schilderijen daadwerkelijk uitgevoerd, met als meest spectaculaire voorbeeld de Galatea van Raphaël. De Levens van Sofisten, eveneens van de hand van Philostratos, gaat over de filosofen en redenaars van de klassieke oudheid en is geschreven in de biografische stijl die sinds het antieke Hellenisme in zwang was. Beide teksten worden nu voor het eerst in het Nederlands uitgegeven. Ze zijn vertaald door Peter Burgersdijk, bekend van de vertaling van het werk van de antieke wereldreiziger Pausanias. De uitgave bevat een voorwoord van archeoloog Eric Moormann.

U vindt hier de recensies van deel 4 uit de Zenobiareeks.