Winnaars Zenobia Onderwijsbeurzen

Uitslag Zenobiabeurs – Onderwijseditie 2023

Niels Hexspoor & Ayhan Aksu

De Zenobiabeurs Onderwijseditie 2023 is gewonnen door het project ‘Asjera’s Terugkeer en de ontwikkeling van het beeldverbod’. Aanvragers Niels Hexspoor en Ayhan Aksu hebben het plan om beeldmateriaal te ontwikkelen bij een lesprogramma voor filosofie-en kunstonderwijs over de geschiedenis van ons godsbeeld. Het project probeert een brug te slaan tussen oost en west en de uitwisseling van ideeën en culturele expressies tussen het Oude Nabije Oosten (Asjera en de Hebreeuwse Bijbel) en de Grieks-Romeinse wereld (Plato en Augustinus) inzichtelijk te maken. Daarnaast hebben de aanvragers de ambitie om oudheidonderwijs inclusiever te maken door nadrukkelijk te reflecteren op mannelijke en vrouwelijke verschijningsvormen van het goddelijke.

De jury over ‘Asjera’s Terugkeer en de ontwikkeling van het beeldverbod’:
“De jury prijst de aanvraag vanwege het originele thema, dat bovendien geïnspireerd is door een actuele gebeurtenis in een kunstmuseum. De jury is van mening dat de aanvragers het concept goed hebben uitgewerkt en dat het past binnen een bestaand curriculum. De video’s worden gratis ter beschikking gesteld en zijn daarmee toegankelijk. De jury vindt het bovendien goed dat de doelgroep niet alleen bestaat uit vwo-leerlingen, maar nadrukkelijk ook havo-leerlingen worden aangesproken. Het plan is haalbaar, de financiering realistisch en de jury acht de aanvragers zeer goed in staat om het plan uit te voeren. Bovendien blijkt uit de aanvraag een groot enthousiasme over het onderwerp. De doelstellingen van het project zijn duidelijk en sluiten aan bij de doelstellingen van Stichting Zenobia. Daarnaast draagt het project door de verbinding van bepaalde thema’s en de combinatie van verschillende perspectieven bij aan inclusiever oudheidonderwijs. De jury complimenteert de aanvragers en heeft vertrouwen in de realisatie van dit projectvoorstel.


Uitslag Zenobiabeurs – Onderwijseditie 2021

University College Roosevelt & ABS Middelburg

De Zenobiabeurs Onderwijseditie 2021 is gewonnen door het project ‘Archeologie in de Klas’.  Aanvragers Helle Hochscheid, Pouline Remijn en Jetske van Veen hebben als doel om basisschoolleerlingen bekend te maken met archeologie en doen dit op zeer Zenobiëske wijze: met aandacht voor oost en west en met objecten uit de hele wereld. Het project begeleidt de leerlingen in het verwerven van theoretische kennis, maar ook in het ontwikkelen van verschillende vaardigheden en het ontdekken van hun talenten. De aanvragers zijn reeds van start gegaan met het organiseren van een pilot en de eerste positieve reacties zijn een feit. Stichting Zenobia is verheugd aan dit mooie project een bijdrage te kunnen leveren.

De jury over Archeologie in de Klas:
“De jury complimenteert de aanvragers van het project ‘Archeologie in de Klas’ met hun goed uitgewerkte en onderbouwde voorstel. De aanvraag is helder, origineel en haalbaar en de begroting is goed geformuleerd en doordacht. De doelstellingen van het project zijn duidelijk en sluiten aan bij de doelstellingen van Stichting Zenobia. Leerlingen komen in aanraking met archeologie en verschillende culturen, wat bijdraagt aan een divers beeld van de oudheid en aan het ontwikkelen van vaardigheden. Ook prijst de jury de samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder primair onderwijs, wetenschappelijk onderwijs en academisch onderzoek. Het idee dat gestoeld is op zogenoemde ‘community archaeology’ zorgt bovendien voor een sterke verbondenheid met de lokale gemeenschap. Al met al heeft de jury veel vertrouwen in de uitvoering en het succes van dit project.”