Bestuur

Boven: Maurits de Leeuw, Michèle Meijer, Sven Betjes
Onder: Emma Huig, Tim Vroegindeweij, Hilde Zwart

 

Maurits de Leeuw, MA MSt (voorzitter) studeerde Klassieke Talen in Amsterdam, Wenen en Oxford. Sinds 2017 is hij aangesteld aan de Eberhard Karls Universität Tübingen binnen het oudhistorische onderzoeksproject ‘Macht und Einfluss. Einflussnahme auf den Herrscher zwischen Antike und Mittelalter’. Zijn onderzoek richt zich op de rol van monniken in de politiek aan het keizerlijk hof in Constantinopel in de 5e eeuw. In het algemeen geniet de cultuur en geschiedenis van het Byzantijnse rijk als grensgebied tussen Oost en West zijn bijzondere interesse.

Contact: voorzitter@stichtingzenobia.nl


Michèle Meijer, PhD (secretaris) is vakspecialist voor Religie, Theologie en Filosofie bij de Universiteitsbibliotheek VU. Zij studeerde Kunstgeschiedenis en Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de VU, waarbij zij zich specialiseerde in contacten en wederzijdse invloeden tussen de culturen van het Oude Nabije Oosten en de Grieks-Romeinse wereld. Voor haar proefschrift (VU, 2021) onderzocht zij in het bijzonder overeenkomsten tussen Mesopotamische en Griekse rituelen en de manieren waarop deze overeenkomsten zouden kunnen zijn ontstaan. Ze is eveneens geïnteresseerd in de westerse beeldvorming van het (Nabije) Oosten door de eeuwen heen.

Contact: secretaris@stichtingzenobia.nl


Sven Betjes, PhD (penningmeester) studeerde Geschiedenis in Groningen en Oude Geschiedenis in Oxford. Tijdens zijn studie heeft hij zich gericht op culturele uitwisselingen en machtsuitingen in de Hellenistische periode. Sinds 2017 is hij als promovendus verbonden aan het onderzoeksproject ‘Constraints and Tradition: Roman power in changing societies’. Hierbinnen onderzoekt hij hoe de communicatieve functie van de munten van Romeinse keizers zich ontwikkelde tijdens de eerste vijf eeuwen van onze jaartelling.

Contact: penningmeester@stichtingzenobia.nl


Emma Huig, BA LLB (commissaris intern) studeerde Griekse en Latijnse Taal en Cultuur en Rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel doet ze de MPhil Late Antique and Byzantine Studies aan de Universiteit van Oxford. In haar onderzoek kijkt ze naar Byzantijnse literatuur uit de twaalfde eeuw, en in het bijzonder naar de connecties tussen literatuur en maatschappij. Haar interesse gaat verder uit naar bredere connecties tussen Byzantijnse en Turkse literatuur.

Contact: commissarisintern@stichtingzenobia.nl


Tim Vroegindeweij, BA (acquisitie) studeerde Kunstgeschiedenis aan de UvA, waarbij hij zich vooral heeft toegelegd op culturele en artistieke uitwisselingen tussen Europa en de islamitische wereld. Daarbij heeft hij zich veel beziggehouden met moderne Midden-Oostenstudies, waaronder 20e-eeuwse en hedendaagse politieke, culturele en religieuze ontwikkelingen in de regio. In september 2021 begon hij aan de master Middle Eastern Studies aan de Universiteit Leiden.

Contact: acquisitie@stichtingzenobia.nl


Hilde Zwart, BA (publiciteit) studeert Classics and Ancient Civilizations (research), met daarbij de specialisatie Egyptology, aan de Universiteit Leiden. Naast Egyptologie bestudeert ze ook Hebreeuws en volgt ze de premaster Theologie (voorbereidend op de master Oude Testament) aan de Theologische Universiteit Utrecht/Kampen. In haar onderzoeken richt ze zich voornamelijk op de (persoonlijke) religieuze ervaringen van de oude Egyptenaren en wijsheidsliteratuur.

Contact: publiciteit@stichtingzenobia.nl


Dr. Johan Westeijn, Bijzonder bestuurslid.


Dr. Diederik Burgersdijk, Erebestuurslid.