Bestuur

Emma Huig MPhil (voorzitter) studeerde Griekse en Latijnse Taal en Cultuur in Amsterdam en Late Antique and Byzantine Studies in Oxford. Momenteel is zij promovenda aan de Universiteit Gent. In haar onderzoek bestudeert ze middeleeuwse Italo-Griekse heiligenlevens vanuit narratologisch perspectief. Ze is geïnteresseerd in (fictieve) Griekse teksten uit de late oudheid en middeleeuwen en hoe deze diachroon en intercultureel verbonden zijn met tradities in en rond het Middellandse Zeegebied.
 
Contact: voorzitter (at) stichtingzenobia.nl

Arjan Breukel MA (secretaris) studeerde Arabische taal en cultuur en een master Midden-Oostenstudies aan de Universiteit van Amsterdam en het Nederlands-Vlaams Instituut in Caïro. Hierbij was hij bijzonder geïnteresseerd in de relatie tussen westerse en Midden-Oosterse volkeren, waaronder hoe opvattingen over ‘de ander’ historisch over en weer tot aversie én inspiratie konden leiden, vaak tegelijkertijd. Middels publicaties poogt hij om niet-westerse perspectieven, over meer en minder recente politieke en sociaal-culturele ontwikkelingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, toegankelijk te maken voor een westers publiek. Zijn masterscriptie schreef hij over de grondoorzaken van het conflict in Jemen, waarin hij de onderbelichte belangen van Jemenitische groeperingen onderzocht in het uitbreken en voortduren van dit conflict.

Contact: secretaris (at) stichtingzenobia.nl


Tim Vroegindeweij MA (penningmeester) studeerde Kunstgeschiedenis aan de UvA en Middle Eastern Studies aan de Universiteit Leiden. Hij heeft zich voornamelijk toegelegd op de milieugeschiedenis van het Midden-Oosten en Noord-Afrika en schreef zijn masterscriptie over de koloniale politiek van water in Frans-Algerije. Verder heeft hij een bijzondere interesse in de geschiedenis van sociale en politieke bewegingen in de regio en culturele uitwisselingen in het Middellands Zeegebied door de eeuwen heen. Sinds januari 2024 werkt Tim als beleidsmedewerker bij NWO.

Contact: penningmeester (at) stichtingzenobia.nl


Dr. Ivo Wolsing (commissaris onderzoek) is verbonden als postdoctoraal onderzoeker aan het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Hij promoveerde in 2022 aan de Radboud Universiteit op een proefschrift waarin hij de doorwerking van klassieke ideeën over Oost en West in de middeleeuwse Latijnse literatuur onderzocht. Hij is geïnteresseerd in culturele interacties in het middeleeuwse Middellandse Zeegebied. Vanuit die interesse organiseerde hij in 2023 het Zenobiacongres De Zijderoutes: Netwerk van Ontmoetingen.

De commissaris onderzoek van Stichting Zenobia is het eerste aanspreekpunt voor het organiseren van evenementen en publicaties met een publiekswetenschappelijk karakter. Zodoende is de commissaris onderzoek hoofdverantwoordelijke voor het waarborgen van de academische kwaliteit van alles dat de stichting aanbiedt. Kerntaken van de commissaris onderzoek zijn: het onderhouden van contacten met instellingen en personen in de academische wereld; het voortouw nemen bij de inhoudelijke invulling van publieksevenementen; het aansturen van het Organiserend Comité (OC) in aanloop naar het jaarlijkse congres; contact onderhouden met de Reeksredactie; samenwerkingsverbanden onderhouden met semi-academische partners (e.g. RMO, NKV,
EOL) (in samenwerking met commissaris publiciteit)

Contact: onderzoek (at) stichtingzenobia.nl


Tugba Altin MA (commissaris onderwijs) heeft met veel passie klassieke talen gestudeerd in Amsterdam. Tijdens haar studie ontdekte ze de ‘andere’ kant van de oudheid, namelijk het Oude Nabije Oosten en de vele connecties die deze wereld had met de Grieks-Romeinse wereld. Ze is met name geïnteresseerd in het verbreden van het curriculum van gymnasiaal onderwijs, waar de focus nog steeds ligt op het oude Griekenland en Italië van de bronstijd tot aan de middeleeuwen. Na haar studie heeft ze gewerkt als docent in het voortgezet onderwijs. Nu is ze werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam.

Het hoofddoel van de commissaris onderwijs is het overbrengen van de visie van Stichting Zenobia in het onderwijs. Dit zal Tugba doen door: het organiseren van lesbrieven die gratis toegankelijk zijn en kunnen worden gebruikt door docenten klassieke talen op middelbare scholen ter verdieping van de lessen Grieks en Latijn; als secretaris op te treden voor de jury die de Onderwijsbeurs uitreikt (om de twee jaar); het ontwikkelen van nascholingsactiviteiten en borrels voor docenten voor het uitwisselen van ideeën over inclusiever Klassieke Talenonderwijs; het contact onderhouden met potentiële sprekers voor een podcast.

Contact: onderwijs (at) stichtingzenobia.nl


Kevin Hoogeveen MA (commissaris publiciteit) is onderzoeksmedewerker aan de Universiteit van Amsterdam in het onderzoeksproject Lived Time in Late Antique Egypt. Hiervoor studeerde hij geschiedenis  aan de universiteiten van Leiden en Amsterdam. Hij houdt zich voornamelijk bezig met Griekse documentaire papyri uit laat-antiek Egypte. 

Contact: publiciteit (at) stichtingzenobia.nl


Dr. Johan Westeijn, Bijzonder bestuurslid.


Dr. Diederik Burgersdijk, Erebestuurslid.