Bestuur

Boven: Thomas Hart, Karin de Vries, Evelien Roels, Michèle Meijer
Onder: Martje de Vries, Pieter Houten (oud-commissaris intern)

 

Martje de Vries, MA (voorzitter) studeerde Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen en aan de Universiteit Leiden. Momenteel is zij als promovenda aangesteld bij de afdeling Algemene Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar zij onderzoek doet naar de receptie van tekstuele en materiële bronnen uit de klassieke oudheid in zeventiende-eeuws Rome. Zij is coördinator bij onderzoeksschool OIKOS, en fotografeert graag semi-professioneel onder de naam LUX fotografie.

Contact: voorzitter@stichtingzenobia.nl


Michèle Meijer, MA (secretaris) studeerde Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waarbij zij zich specialiseerde in contacten en wederzijdse invloeden tussen de culturen van het Oude Nabije Oosten en de Grieks-Romeinse wereld. Voor haar proefschrift (VU, 2016-2020) onderzoekt zij in het bijzonder overeenkomsten tussen Mesopotamische en Griekse rituelen en de manieren waarop deze overeenkomsten zouden kunnen zijn ontstaan. Ze is eveneens geïnteresseerd in de westerse beeldvorming van het (Nabije) Oosten door de eeuwen heen.

Contact: secretaris@stichtingzenobia.nl


Evelien Roels, MA (penningmeester) is promovenda aan de Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Duitsland) waar zij binnen het overkoepelende onderzoeksproject SFB 933 ‘Materiale Textkulturen’ onderzoek doet naar de publicatie van inscriptiedossiers op tekstmonumenten in Klein-Azië in de Hellenistische en Romeinse tijd. Ze studeerde Klassieke Talen aan de Universiteit van Amsterdam en Durham University (Engeland) en Oude Geschiedenis in Heidelberg. Ze is tevens redacteur van het tijdschrift Roma Aeterna.

Contact: penningmeester@stichtingzenobia.nl


Maurits de Leeuw, MA MSt (comissaris intern) studeerde Klassieke Talen in Amsterdam, Wenen en Oxford. Sinds 2017 is hij aangesteld aan de Eberhard Karls Universität Tübingen binnen het oudhistorische onderzoeksproject ‘Macht und Einfluss. Einflussnahme auf den Herrscher zwischen Antike und Mittelalter’. Zijn onderzoek richt zich op de rol van monniken in de politiek aan het keizerlijk hof in Constantinopel in de 5e eeuw. In het algemeen geniet de cultuur en geschiedenis van het Byzantijnse rijk als grensgebied tussen Oost en West zijn bijzondere interesse.

Contact: commissarisintern@stichtingzenobia.nl


Thomas Hart, MA (acquisitie) is classicus. Tijdens zijn studie heeft hij zich gespecialiseerd in de retorica, zowel de klassieke als die van later tijden. Momenteel is hij speechschrijver op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Contact: acquisitie@stichtingzenobia.nl


Karin de Vries, MSc (publiciteit) studeerde Klinische Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Momenteel is zij werkzaam als psycholoog. Ze is reeds sinds 2012 actief als iconograaf bij Stichting Zenobia en fotografeert graag samen met haar zus en voorzitter Martje de Vries semi-professioneel onder de naam LUX fotografie.

Contact: publiciteit@stichtingzenobia.nl