ANBI-status

Stichting Zenobia is een wetenschappelijke stichting, en heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door de ANBI-status worden giften aan de stichting Zenobia belastingaftrekbaar. Daarnaast wordt de stichting vrijgesteld van de erf- en schenkbelasting en de overdrachtsbelasting.

Behorende tot deze status is de publicatieplicht met de volgende categoriën:

Gegevens van de stichting

Naam van de instelling

Stichting Zenobia

KvK-nummer

34309831

RSIN-nummer

819816590

Bestuurssamenstelling & namen van bestuurders

Bestuur sinds 1 januari 2018:

Voorzitter: Martje de Vries
Secretaris: Michèle Meijer
Penningmeester: Evelien Roels
Commisaris intern: Pieter Houten
Publiciteit: Karin de Vries
Acquisitie: Thomas Hart
Bijzonder bestuurslid: Johan Weststeijn

Contactgegevens

Van der Mondestraat 163bis
3515 BG Utrecht
info@stichtingzenobia.nl

Rekeningnummer
NL46 TRIO 0391 1649 02
 ten name van de Stichting Zenobia te Amsterdam

Verdere gegevens zijn te vinden op de pagina ‘Stichting‘.

Beleid

Doelstelling

Stichting Zenobia bevordert de bestudering van historische oost-westverhoudingen in het oostelijke mediterrane bekken, de meest dynamische ontmoetingsplaats van volken en culturen in de menselijke geschiedenis. Zij tracht dit doel te bereiken door middel van het organiseren van congressen en symposia, het uitbrengen van boeken en catologi, het ondersteunen van tentoonstellingen en studiereizen en, bovenal, het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek. De stichting dankt haar naam aan Zenobia, de derde-eeuwse koningin van de Syrische woestijnstad Palmyra, die enige tijd een deelrijk binnen het Romeinse imperium beheerste. Als historische figuur leeft zij voort in zowel de westerse, Grieks-Latijnse traditie, als ook in de oosterse, Arabisch-Perzische overlevering.

Beleidsplan

Voor de periode van het huidige bestuur, van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017, is het volgende beleidsplan opgesteld:

Ten behoeve van de verbreiding van de kennis over de contacten tussen oost en west worden in de bovengenoemde periode drie najaarscongressen in Amsterdam georganiseerd. Alsmede hebben wij de ambitie te starten met de jaarlijkse Zenobialezing in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, te houden in het voorjaar. Dit ten gevolge van het succesvolle Negende Zenobiacongres, gehouden in het RMO.

Verder worden er op verzoek en in samenwerking met onze partners incidentele lezingen georganiseerd. In de periode 2015-2017 verlenen wij op aanvraag de Reisbeurs (het bedrag gebaseerd op ruimte binnen de begroting, minimaal €250,-)en in het jaar 2016, tijdens het najaarscongres, de Essay-prijs (€500,-).

Naast deze activiteiten en beurzen worden drie delen in de Zenobiareeks gepubliceerd, te weten IV Philostratos, ‘Schilderijen & Sofisten’ en V onder de werktitel ‘Islambundel’. De titel van het zesde deel is nog nader te bepalen. Daarnaast is de wens om naast de Zenobiareeks een wetenschappelijke reeks te starten, waarvan de CIM-bundel de eerste zal zijn.

Daarnaast wordt er in de periode van het huidige bestuur actief gezocht naar donateurs met het doel meer activiteiten te kunnen ontwikkelen. Hieronder verstaan wij het organiseren van lezingen op meer locaties in Nederland en zo mogelijk buiten Nederland, waarbij men kan denken aan Nederlandse Instituten. Deze ambitie staat voor deze en de volgende periode.

De gelden voor deze activiteiten worden verworven via subsidies en donaties verkregen van partners en donateurs die de doelstelling van de stichting een warm hart toedragen; de kaartverkoop voor toegang tot de congressen (waarbij de toegangsprijs niet meer dan 10% boven de kostprijs uitkomt) en de verkoop van de Zenobiareeks.

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester van de stichting onder directe controle van het gehele bestuur door middel van kwartaal rapporten op de vergaderingen. Het vermogen wordt besteed aan de ontwikkeling van bovengenoemde activiteiten van de stichting.

Verslag van reeds uitgeoefende activiteiten in de afgelopen jaren zijn te vinden onder ‘Activiteiten‘.

Beloningsbeleid

De stichting kent haar vrijwilligers geen structurele beloningen toe. Bij aanvang van het vrijwilligersschap aan de stichting Zenobia krijgt een vrijwilliger het welkomspakket behorende bij een donateur.

Financiële verantwoording

Als stichting heeft Zenobia geen winstdoelmerk, eventuele winst voortvloeiend uit activiteiten wordt ingezet voor het verlenen van de Reisbeurs en Essayprijs. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in de publicaties in de Zenobiareeks, catalogi en de wetenschappelijke reeks uitgegeven onder het CIM.

Klik hier voor het jaaroverzicht van 2014

Klik hier voor het jaaroverzicht van 2015

Klik hier voor het jaaroverzicht van 2016-2017