ANBI-status

Stichting Zenobia is een wetenschappelijke stichting, en heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door de ANBI-status worden giften aan de stichting Zenobia belastingaftrekbaar. Daarnaast wordt de stichting vrijgesteld van de erf- en schenkbelasting en de overdrachtsbelasting.

Behorende tot deze status is de publicatieplicht met de volgende categoriën:

Gegevens van de stichting

Naam van de instelling

Stichting Zenobia

KvK-nummer

34309831

RSIN-nummer

819816590

Bestuurssamenstelling & namen van bestuurders

Bestuur sinds 1 januari 2018:

Voorzitter: Martje de Vries
Secretaris: Michèle Meijer
Penningmeester: Evelien Roels
Commisaris intern: Maurits de Leeuw
Publiciteit: Karin de Vries
Acquisitie: Thomas Hart
Bijzonder bestuurslid: Johan Weststeijn

Contactgegevens

Schoorlstraat 63
1024PP Amsterdam
info@stichtingzenobia.nl

Rekeningnummer
NL46 TRIO 0391 1649 02
 ten name van de Stichting Zenobia te Amsterdam

Verdere gegevens zijn te vinden op de pagina ‘Stichting‘.

Beleid

Doelstelling

Stichting Zenobia bevordert de bestudering van historische oost-westverhoudingen in het oostelijke mediterrane bekken, de meest dynamische ontmoetingsplaats van volken en culturen in de menselijke geschiedenis. Zij tracht dit doel te bereiken door middel van het organiseren van congressen en symposia, het uitbrengen van boeken en catologi, het ondersteunen van tentoonstellingen en studiereizen en, bovenal, het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek. De stichting dankt haar naam aan Zenobia, de derde-eeuwse koningin van de Syrische woestijnstad Palmyra, die enige tijd een deelrijk binnen het Romeinse imperium beheerste. Als historische figuur leeft zij voort in zowel de westerse, Grieks-Latijnse traditie, als ook in de oosterse, Arabisch-Perzische overlevering.

Beleidsplan

Voor de periode van het huidige bestuur, van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020, is het volgende beleidsplan opgesteld:

Ten behoeve van de verbreiding van de kennis over de contacten tussen oost en west worden in de bovengenoemde periode drie najaarscongressen in Amsterdam georganiseerd. Daarnaast zullen wij de traditie van de jaarlijkse Zenobialezing in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden , begonnen door het vorige bestuur, voortzetten. De banden met het Amsterdamse museum van oudheden, het Allard Pierson, zullen we aanhalen door de organisatie van een Wijnposium (februari 2018) in het museum.

Verder hebben wij de ambitie om onze reikwijdte uit te breiden van Amsterdam en Leiden naar Utrecht en Nijmegen, bijvoorbeeld door samenwerkingen met studieverenigingen (Teiresias in Utrecht) en musea (het Valkhof in Nijmegen). Wij pogen daarbij niet alleen activiteiten te organiseren die de vorm hebben van lezingen, maar ook succesvolle evenementen als het wijnposium, waarin lezingen gecombineerd worden met een wijnproeverij, te organiseren. In de huidige bestuursperiode zullen wij ook proberen contacten op te zetten met wetenschappelijke instituten in het buitenland.

Verder worden er op verzoek en in samenwerking met onze partners incidentele lezingen georganiseerd. In de periode 2018-2020 verlenen wij op aanvraag de Reisbeurs (het bedrag gebaseerd op ruimte binnen de begroting, minimaal €250,-)en in het jaar 2018 en 2020, tijdens het jaarlijkse najaarscongres, de Essayprijs (€500,-).

Naast deze activiteiten en beurzen worden ten minste vier delen in de Zenobiareeks gepubliceerd, te weten Zenobia van Palmyra. Vorstin tussen Europese en Arabische traditie (heruitgave van een eerder verschenen themanummer van Armada met nieuw voorwoord en nieuwe afbeeldingen), Het verhaal van Apollonius. Historia Apollonii Regis Tyri (vertaling door Vincent Hunink, inleiding door Diederik Burgersdijk), Mohamed en de Late Oudheid (red. Josephine van den Bent, Floris van den Eijnde en Johan Weststeijn). Het vierde deel zal de bundel naar aanleiding van het Jeruzalemcongres zijn. Daarnaast hopen we een publicatie van de bijdragen van het Spanjecongres en het Xerxescongres te realiseren. De titels van deze delen zijn nog nader te bepalen.

Daarnaast is de wens om naast de Zenobiareeks een wetenschappelijke reeks te starten, waarvan de CIM-bundel naar aanleiding van het Islamcongres de eerste zal zijn.

De gelden voor deze activiteiten worden verworven via subsidies en donaties verkregen van partners en donateurs die de doelstelling van de stichting een warm hart toedragen; de kaartverkoop voor toegang tot de congressen (waarbij de toegangsprijs niet meer dan 10% boven de kostprijs uitkomt) en de verkoop van de Zenobiareeks.

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester van de stichting onder directe controle van het gehele bestuur door middel van kwartaalrapporten op de vergaderingen. De stichting heeft geen winstoogmerk. Het vermogen wordt besteed aan de ontwikkeling van bovengenoemde activiteiten van de stichting.

Verslag van reeds uitgeoefende activiteiten in de afgelopen jaren zijn te vinden onder ‘Activiteiten‘.

Beloningsbeleid

De stichting kent haar vrijwilligers geen structurele beloningen toe. Bij aanvang van het vrijwilligersschap aan de stichting Zenobia krijgt een vrijwilliger het welkomspakket behorende bij een donateur.

Financiële verantwoording

Als stichting heeft Zenobia geen winstdoelmerk, eventuele winst voortvloeiend uit activiteiten wordt ingezet voor het verlenen van de Reisbeurs en Essayprijs. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in de publicaties in de Zenobiareeks, catalogi en de wetenschappelijke reeks uitgegeven onder het CIM.

Klik hier voor het jaaroverzicht van 2014

Klik hier voor het jaaroverzicht van 2015

Klik hier voor het jaaroverzicht van 2016-2017

Klik hier voor het jaaroverzicht van 2018

Klik hier voor het jaaroverzicht van 2019

Klik hier voor het jaaroverzicht van 2020