Doneren

Stichting Zenobia ondersteunen

Wie de doelstelling van de Stichting Zenobia onderschrijft kan haar activiteiten steunen door middel van een donatie. Als donateur draagt u bij aan de bestudering van ons onderzoeksgebied: de bloeiende uitwisseling van culturen die duizenden jaren lang heeft plaatsgevonden tussen Europa, Anatolië, het Midden-Oosten en Afrika. Wilt u graag betrokken blijven bij onze activiteiten, meldt u zich dan aan als vriendbegunstiger of patroon. Als donateur wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen van de Stichting en krijgt u korting op deelname aan onze activiteiten.

Gezien de Stichting Zenobia op 1 januari 2015 de ANBI-status heeft verkregen, zijn giften over een periode van minimaal 5 jaar belastingaftrekbaar. Om u aan te melden als donateur kunt u het volgende formulier downloaden, dat ook nodig is voor de Belastingdienst: Overeenkomst donateurschap Zenobia. U vult uw gegevens in tweevoud in en stuurt na ondertekening beide formulieren naar Van der Mondestraat 163 bis-13515 BG Utrecht of een scan naar ons e-mailadres. Na de eerste donatie zullen wij uw kopie ondertekenen en retourneren met het welkomstgeschenk.*

U wordt vijf jaar lang vriend door de jaarlijkse storting van een bedrag vanaf €25 (€15 voor studenten en €40 voor twee vrienden op één adres). Als welkomstgeschenk ontvangt u het prachtboek Architectuur in Egypte van Robbert Woltering en Jorrit Kelder.

Een begunstiger doneert minimaal €50 per jaar gedurende vijf jaar en krijgt één boek naar keuze uit de Zenobiareeks (zie Publicaties).

Een patroon doneert een bedrag vanaf €100 per jaar gedurende vijf jaar en ontvangt indien gewenst twee boeken als welkomstgeschenk. Patronen worden bovendien persoonlijk uitgenodigd voor activiteiten. Daarnaast wordt hun naam en positie als patroon, indien gewenst, vermeld bij door de Stichting uitgereikte premiën, zoals de Essayprijs en de Reisbeurs.

U kunt uiteraard ook een incidentele donatie doen zonder u aan te melden. Maakt u het gewenste bedrag in dat geval over op Triodos Bank rekeningnummer NL46 TRIO 0391 1649 02 ten name van de Stichting Zenobia te Amsterdam.

De bankgegevens van de Stichting voor betalingen vanuit het buitenland luiden:
IBAN NL46 TRIO 0391 1649 02
BIC TRIONL2U

Stichting Zenobia  is geregistreerd bij de KvK in Amsterdam onder nummer 34309831.

Voor meer informatie over de Stichting Zenobia kunt u contact opnemen met de secretaris, Michèle Meijer (secretaris@stichtingzenobia.nl).

* U krijgt éénmaal een welkomsgeschenk. Dit geldt ook voor oudere donatie-overeenkomsten.