Doneren

Als stichting is Stichting Zenobia financieel afhankelijk van haar donateurs. Dankzij hen heeft Zenobia de afgelopen jaren tientallen evenementen kunnen organiseren, boeken uit kunnen brengen en wetenschappers aan het begin van hun carrière kunnen ondersteunen in hun onderzoek.

Stichting Zenobia staat ook nu open voor donaties. Wie overweegt donateur te worden, vindt hieronder meer informatie.

Waar worden donaties voor gebruikt?
Stichting Zenobia heeft haarzelf tot doel gesteld om al het moois tussen oost en west op moderne manieren een podium te geven. Wetenschap, kunst en cultuur voor iedereen: van jong tot oud en van hooggeleerd tot zeer geïnteresseerd. Alle donaties dragen direct bij aan deze doelstellingen doordat ze het bijvoorbeeld mogelijk maken locaties te huren, muzikanten te engageren en onze podcastserie vorm te geven.

Hoe gaat doneren in zijn werk?
Stichting Zenobia heeft de ANBI-status, wat voor donateurs betekent dat giften over een periode van minimaal 5 jaar belastingaftrekbaar zijn. Stichting Zenobia kent drie soorten vaste donateurs:

  • Als vriend doneert u jaarlijks vanaf €25 (€15 voor studenten). Als welkomstgeschenk ontvangt u het boek Architectuur in Egypte van Robbert Woltering en Jorrit Kelder.
  • Als begunstiger doneert u jaarlijks vanaf €50. U krijgt één boek naar keuze uit de Zenobiareeks (zie Publicaties).
  • Als patroon doneert u jaarlijks vanaf €100. U ontvangt twee boeken uit de Zenobiareeks naar keuze als welkomtgeschenk. U wordt persoonlijk door het bestuur uitgenodigd voor activiteiten. Ook wordt uw naam en positie als patroon desgewenst vermeld bij door de Stichting uitgereikte premiën.

U kunt uiteraard ook een incidentele donatie doen – die zijn niet minder welkom.

Welke voordelen genieten vaste donateurs?
Als nieuwe vriend, begunstiger of patroon heeft u recht op de hierboven genoemde welkomstgeschenken en andere voorrechten. Daarnaast geldt het volgende voor elke vaste donateur:

  • U ontvangt een korting van 10% op al onze evenementen.
  • U wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse nieuwjaarsborrel met bestuur en externe partners (bijvoorbeeld Labrys Reizen, het Rijksmuseum van Oudheden en Taalhuis Amsterdam).

Hoe meld ik me aan als vaste donateur?
U kunt het volgende formulier downloaden, dat ook nodig is voor de Belastingdienst: Overeenkomst donateurschap Zenobia. U vult uw gegevens in tweevoud in en stuurt na ondertekening beide formulieren naar Schoorlstraat 63, 1024 PP te Amsterdam of een scan naar info@stichtingzenobia.nl. Na de eerste donatie zullen wij uw kopie ondertekenen en retourneren met het welkomstgeschenk.

Wat is het rekeningnummer?
NL46 TRIO 0391 1649 02 ten name van de Stichting Zenobia te Amsterdam. Voor een donatie vanuit het buitenland heeft u ook de BIC/SWIFT-code nodig: TRIONL2U.

Heeft u nog vragen?
U kunt met vragen over doneren altijd contact opnemen met het bestuurslid Acquisitie via acquisitie@stichtingzenobia.nl