De Zenobiabeurs – Onderwijseditie 2023

De Zenobiabeurs – Onderwijseditie is bedoeld ter ondersteuning van een project om educatie over de oudheid in het primair en secundair onderwijs diverser en inclusiever te maken. De afgelopen jaren heeft de wetenschappelijke aandacht voor de uitwisselingen tussen de Grieks-Romeinse wereld en andere culturen in het Middellandse Zeegebied en het Oude Nabije Oosten een enorme vlucht genomen. Zo ziet men het antieke Griekenland niet langer als een oorspronkelijke, exclusief Europese cultuur, maar als één van de vele spelers binnen het continuüm van mediterrane beschavingen. Deze ontwikkeling vraagt om een diverse benadering van de oudheid binnen schoolvakken zoals Grieks, Latijn en Geschiedenis: een bredere benadering van de oudheid is niet alleen historisch correct en dus noodzakelijk, maar heeft ook de potentie om de interesse te wekken van een grotere groep leerlingen.

Ben jij een docent in het Nederlandse onderwijs (po, vo, wo of aanvullend onderwijs), student, scholier of op een andere manier betrokken bij oudheidonderwijs? Heb jij een mooi idee op de plank liggen, ben je niet tevreden over bestaand materiaal dat je bij gebrek aan beter toch maar gebruikt, of heb je helemaal geen lesmateriaal over dit thema, maar zou je dat wel graag willen maken? Grijp dan nu je kans en schrijf een aanvraag voor de Zenobiabeurs – Onderwijseditie! Heb het in de klas eens over de Mesopotamische invloeden in Homeros of Ovidius, laat leerlingen op de basisschool kennismaken met de oudheid van de Sahara tot de Indus of zet het belang van Middeleeuwse Arabische vertalingen van Griekse literatuur op de kaart. Ideeën genoeg! Stichting Zenobia biedt je nu de kans om de daad bij de gedachte te voegen en een eigen onderwijsproject te ontwikkelen.

De beurs ondersteunt een studie en eindproduct in de breedste zin van het woord. Denk bijvoorbeeld aan een online leeromgeving, een podcast of vlog, een (mini-)documentaire, een game, een escaperoom of een te publiceren didactisch artikel: ieder product dat bijdraagt aan diverser oudheidonderwijs en de potentie heeft om leerlingen en/of docenten te bereiken volstaat! In de begroting mogen uiteenlopende kosten worden opgenomen, zoals onderzoekskosten, ontwerpkosten, materiaalkosten en productiekosten. Stichting Zenobia is te allen tijde bereid om mee te denken over geschikte (publicatie)platformen en/of externe partners en de aanvrager bij te staan in de benadering hiervan. 

Doelstelling Stichting Zenobia 
Stichting Zenobia beoogt een actieve bijdrage te leveren aan de bestudering van de diverse culturen die in de loop der eeuwen aan de oevers van de oostelijke Middellandse Zee hebben bestaan. Dit gebied, waarin onder meer Grieken en Trojanen, Romeinen en Perzen, Franken en Arabieren, Britten en Ottomanen, Amerikanen en Joden allen een eigen stempel hebben trachten te drukken, is zonder veel overdrijving te beschouwen als de meest rijke en dynamische ontmoetingsplaats uit de menselijke geschiedenis. Stichting Zenobia tracht dit doel te verwezenlijken door financiële en organisatorische ondersteuning van lezingen, congressen, excursies, publicaties en andere vormen van studie. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website.

Wie kan aanvragen? 
Wij staan open voor aanvragen van eenieder die gepassioneerd en gemotiveerd is om een interessant, creatief, concreet en haalbaar plan te realiseren en daarbij financiële (of andere) ondersteuning nodig heeft. Het is niet noodzakelijk om geaffilieerd te zijn aan een school of wetenschappelijke instelling. Stichting Zenobia streeft er uitdrukkelijk naar met deze oproep (ook) buiten haar gebaande paden te treden: aanvragen van niet alleen docenten van alle niveaus van het primair, voortgezet en wetenschappelijk onderwijs, maar ook bijvoorbeeld studenten of middelbare scholieren met een plan voor hun profielwerkstuk, onafhankelijke journalisten, kunstenaars en nieuwe Nederlanders of statushouders die het oostelijk Middellandse Zeegebied als geen ander kennen worden van harte verwelkomd.

Wat kan aangevraagd worden?
Stichting Zenobia kent een bedrag van maximaal 500 euro toe. Dit bedrag kan in zijn geheel of gedeeltelijk worden aangevraagd, afhankelijk van de behoefte aan en de noodzaak tot ondersteuning. Subsidies worden toegekend op basis van de kwaliteit van de aanvraag. De kwaliteit van de aanvragen zal beoordeeld worden door een jury bestaande uit Diederik Burgersdijk (voorzitter), Evelien Bracke en Hind Mahrach, met Kristel Henquet als onafhankelijk secretaris namens Stichting Zenobia. Afhankelijk van de omvang van de aangevraagde bedragen worden er één of meerdere subsidies toegekend.

Wanneer kan er aangevraagd worden?
De deadline voor aanvragen voor de Zenobiabeurs – Onderwijseditie is 29 oktober 2023, 23:59 uur. De aanvraag dient via e-mail gestuurd te worden naar Stichting Zenobia (info@stichtingzenobia.nl). Aanvragers horen vóór het einde van december 2023 of hun aanvraag gehonoreerd is.

Het opstellen van de aanvraag
Voor het opstellen van de aanvraag kan gebruik gemaakt worden van het “Format voor het aanvragen van de Zenobiabeurs – Onderwijseditie”. U kunt dit bestand als PDF hier downloaden.

Specifieke subsidievoorwaarden
Stichting Zenobia vraagt succesvolle aanvragers om een eindproduct in de breedste zin van het woord. Een vereiste is dat het eindproduct binnen twee jaar na het toekennen van de beurs gerealiseerd wordt. Indien dit niet mogelijk is, omdat bijvoorbeeld een publicatie niet op tijd of niet openbaar gepubliceerd kan worden, denkt de Stichting graag mee over een alternatief om de resultaten aan de doelgroep te presenteren. Het wordt als een grote pre gezien wanneer de output niet slechts voor één groep leerlingen of docenten of één school bedoeld is, maar openbaar toegankelijk is (bijv. een open access artikel of podcast) of meerdere keren uitgevoerd kan worden (bijvoorbeeld een educatieve module). Producten of activiteiten die voortvloeien uit het door Stichting Zenobia gesteunde project dienen de ontvangen subsidie te vermelden. De beurs kan slechts eenmalig aan dezelfde aanvrager worden verstrekt, volgende aanvragen van dezelfde aanvrager worden niet in behandeling genomen.

Jury
Diederik Burgersdijk – voorzitter
Evelien Bracke
Hind Mahrach
Kristel Henquet – secretaris