Uitslag Zenobiabeurs 2022

In 2022 loofde Stichting Zenobia voor de tweede keer de Zenobiabeurs uit. De jury heeft zes aanvragen ontvangen. Alle aanvragen werden door de jury financierbaar en geschikt geacht en dus met groot enthousiasme bestudeerd. Uiteindelijk koos de jury unaniem voor het project 100 jaar Republiek Turkije – een dwarsdoorsnede van Wouter Massink en Lotte Stierhout. Voor dit project zullen de aanvragers langs Turkije’s langste weg (de D.400) reizen en onderweg 100 mensen portretteren. Eindproducten zijn zowel een expositie als online uitgave met 100 gezichten en de bijbehorende verhalen, om de lappendeken aan culturele diversiteit Turkije in kaart te brengen. 

De Motivatie van de jury is uiteengezet in het juryrapport, dat u hier kunt lezen.

We zien erg uit naar de uitkomst van de projecten en wensen de winnaars veel succes met de realisatie hiervan.