De Zenobiabeurs

For English please click here

De Zenobiabeurs is bedoeld ter ondersteuning van de bestudering van oost-west relaties in het Middellandse Zeegebied en het zichtbaar maken van de resultaten van dit onderzoek voor een breed publiek. De beurs nodigt uit tot studie en output in de breedste zin van het woord: een eindproduct zou kunnen zijn een te publiceren artikel, een (foto)tentoonstelling, een podcast, een vlog, een mini-documentaire of enige andere vorm die openbaar toegankelijk is. In de begroting mogen dan ook uiteenlopende kosten worden opgenomen, bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten, onderzoekskosten of productiekosten. Stichting Zenobia is te allen tijde bereid om mee te denken over geschikte (publicatie)platformen en de aanvrager bij te staan in de bemiddeling hiervan. 

Doelstelling Stichting Zenobia

Stichting Zenobia beoogt een actieve bijdrage te leveren aan de bestudering van de diverse culturen die in de loop der eeuwen aan de oevers van de oostelijke Middellandse Zee hebben bestaan. Dit gebied, waarin onder meer Grieken en Trojanen, Romeinen en Perzen, Franken en Arabieren, Britten en Ottomanen, Amerikanen en Joden allen een eigen stempel hebben trachten te drukken, is zonder veel overdrijving te beschouwen als de meest rijke en dynamische ontmoetingsplaats uit de menselijke geschiedenis. Stichting Zenobia tracht dit doel te verwezenlijken door financiële en organisatorische ondersteuning van lezingen, congressen, excursies, publicaties en andere vormen van studie. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website.

Wie kan aanvragen?

Wij staan open voor aanvragen van eenieder die gepassioneerd en gemotiveerd is om een interessant, creatief, concreet en haalbaar plan te realiseren en daarbij financiële (of andere) ondersteuning nodig heeft. Het is niet noodzakelijk om geaffilieerd te zijn aan een wetenschappelijke instelling en aanvragers die een breed maatschappelijk draagvlak representeren worden van harte aangemoedigd om hun projectplan in te dienen. Stichting Zenobia streeft er uitdrukkelijk naar met deze oproep (ook) buiten haar gebaande paden te treden: aanvragen van bijvoorbeeld onafhankelijke journalisten, kunstenaars, musici, middelbare scholieren die een goed idee hebben om het klassieke talen onderwijs inclusiever te maken, enthousiaste studenten en nieuwe Nederlanders of statushouders die het oostelijk Middellandse Zeegebied als geen ander kennen worden van harte verwelkomd.

Wat kan aangevraagd worden?

Stichting Zenobia kent vanaf 2020 tweejaarlijks een bedrag van maximaal 1000 euro toe. Dit bedrag kan in zijn geheel of gedeeltelijk worden aangevraagd, afhankelijk van de behoefte aan en de noodzaak tot ondersteuning. Subsidies worden toegekend op basis van de kwaliteit van de aanvraag. Afhankelijk van de omvang van de aangevraagde bedragen worden er één of meerdere subsidies per jaar toegekend.

Wanneer kan er aangevraagd worden?

De deadline voor aanvragen voor de Zenobiabeurs 2020 is 25 oktober 2020, 23:59 uur. De aanvraag dient via e-mail gestuurd te worden naar Stichting Zenobia (info@stichtingzenobia.nl). Aanvragers horen vóór het einde van november 2020 of hun aanvraag gehonoreerd is.

Het opstellen van de aanvraag

Voor het opstellen van de aanvraag kan gebruik gemaakt worden van het “Format voor het aanvragen van een Zenobiabeurs”. U kunt dit bestand als PDF hier downloaden.

Specifieke subsidievoorwaarden

Stichting Zenobia vraagt succesvolle aanvragers om een eindproduct in de breedste zin van het woord. Het is een vereiste dat deze output voor een breed publiek toegankelijk is en binnen twee jaar na het toekennen van de beurs gerealiseerd wordt. Indien dit niet mogelijk is, omdat bijvoorbeeld een publicatie niet op tijd of niet openbaar gepubliceerd kan worden, denkt de Stichting graag mee over een alternatief om de resultaten aan een breed publiek te presenteren. Producten of evenementen die voortvloeien uit het door Stichting Zenobia gesteunde onderzoek dienen de ontvangen subsidie te vermelden. De beurs kan slechts eenmalig aan dezelfde aanvrager worden verstrekt, volgende aanvragen van dezelfde aanvrager worden niet in behandeling genomen.

Jury

Eric Moorman – voorzitter
Maaike van Berkel
Ilse Frech
Abed Manla
Daniel Soliman
Johan Weststeijn
Kristel Henquet – secretaris

Eric M. Moormann is voorzitter van de jury en hoogleraar Klassieke archeologie aan de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek en onderwijs bestrijkt de materiële cultuur van het middellandse-zeegebied, met name die van de Romeinse tijd. Hij heeft verschillende keren op lezingendagen van Zenobia gesproken, onder meer over de verbeelding van Zenobia in de latere kunst en over het Alexandemozaïek in Pompeii.

Maaike van Berkel is hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Zij is gespecialiseerd in de culturele en sociale geschiedenis van het Middeleeuwse Midden-Oosten, met specifieke interesse in hofcultuur, geletterdheid en stadsgeschiedenis. Op dit moment leidt zij een onderzoeksproject naar de watervoorziening in steden in het premoderne Midden-Oosten.

Ilse Frech is beeldend kunstenaar, filmmaker en documentair fotograaf. Studeerde Fotografische Vormgeving aan de KABK (Den Haag, 1994) en behaalde haar MA Fine Arts & Contemporary Artistic Practices – major Visual Arts (HEAD-Genève, 2013). Nominatie ICP Infinity Award voor “Private Life” (2003); “I Am- Paradox Identity” (2005-2008) nauwe samenwerking met Moslimvrouwen in de Parijse banlieues, tentoongesteld door L’Institut Néerlandais – Paris Photo (2008), gelijktijdige lancering van gelijknamige monografie en documentairefilm. Frech realiseert Document Nederland 2010: “Zjeitu”, opdracht NRC Handelsblad en Het Rijksmuseum – in collectie. Artist-in-residence Ashkal Alwan – The Lebanese Association for Plastic Arts, Beiroet (2016). Première Nederlands Film Festival “Sweet Terror of Memory – ΨΙΘΥΡΟΙ”, korte film (15’, 2018); “One” A Letter to Eternity, hybride filmproject in ontwikkeling. Website: www.ilsefrech.com  

Abed Manla heeft Arabische literatuur gestudeerd aan de universiteit van Damascus, tegelijkertijd rondde hij ook zijn acteeropleiding af aan de hoge toneelschool in Syrië, waarna hij verder studeerde aan de toneelacademie in Cairo en hier uiteindelijk promoveerde. Hij heeft gedoceerd aan de toneelschool in Damascus en heeft gewerkt als acteur in films, op TV en in het theater in Egypte & Syrië.

Daniel Soliman is conservator bij de afdeling Egypte van het Rijksmuseum van Oudheden. Hij studeerde egyptologie aan de universiteit van Leiden, waar hij in 2016 promoveerde met een proefschrift over merktekens en geletterdheid. Hij werkte vervolgens als onderzoeker aan de universiteit van Kopenhagen en het British Museum. Binnen het RMO maakt hij tentoonstellingen en is hij betrokken bij diverse egyptologische onderzoeken, waaronder een opgraving in Sakkara. Daarnaast onderzoekt hij de geschiedenis van de Egyptische verzameling van het RMO en de handel in Oudegyptische voorwerpen.

Johan Weststeijn (1973) is gastonderzoeker bij de afdeling Arabisch van de Universiteit van Amsterdam. Hij vergelijkt verhalen uit de Arabische literatuur met Bijbelverhalen en Griekse mythen, zie bijvoorbeeld: www.zemzemtijdschrift.nl/node/47