Symposium: Van Rome tot de Pharos

Datum: 12 april 2018, 20:00-22:45
Locatie: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
Toegang
: gratis, aanmelden verplicht
Aanmelden: via deze link
In en om het bekken van de Middellandse Zee hebben in de afgelopen eeuwen al vele zaken heen en weer gestroomd. Water, bijvoorbeeld, en wijn, maar vergeet ook de wijsheid niet. De grote denkers van oost, west en alles daar tussenin hebben al duizenden jaren invloed op elkaar. Van Rome tot de Pharos, verder en weer terug.

Roma Aeterna en Stichting Zenobia staan midden in de Week van de Klassieken stil bij de denkers om het mediterrane bekken. Met twee geleerde sprekers, een moderator-filosoof en een gepaste muzikale omlijsting denkt het publiek over de grote vragen die oost en west, en vroeger en nu met elkaar verbinden.

Sprekers

Gerko Tempelman is freelance theoloog en filosoof. Hij spreekt en doceert geregeld over hoe de islamitische wijsbegeerte invloed heeft gehad op denkers in het westen – lees daar hier meer over. Zijn lezing heeft de titel ‘Hoe de Arabieren Europa hebben leren rekenen’.

Prof. dr. Marije Martijn is hoogleraar Antieke en patristische wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij zal in haar bijdrage spreken over de uitwisseling van wijsheid vanuit een heel specifiek thema: ‘Kunnen planten denken? Antieke filosofen over het vegetatieve leven‘.

Moderator-filosoof

Jacob Zwaan is docent klassieke talen op het Barlaeus gymnasium in Amsterdam. Hij studeerde naast klassieke talen ook filosofie en psychologie en is geboeid door de psychoanalyse. Hij modereerde eerder discussies, bijvoorbeeld op festival Drift.

Programma (concept)

19:30-20:00 Inloop (bar open)
20:00-20:10 Welkom en introductie door Jacob Zwaan

20:10-20:40 Lezing door Gerko Tempelman
20:40-20:45 Gelegenheid voor vragen
20:45-20:55 Korte pauze (bar open)
20:55-21:25 Lezing door prof. dr. Marije Martijn
21:25-21:30 Gelegenheid voor vragen
21:30-22:00 Vragen en discussie met sprekers en publiek
22:00-22:45 Borrel

Aanmelding

Via de website van het Rijksmuseum van Oudheden: klik hier voor een link.

Toegang gratis.