Lange armen en strakke buiken: omgevingsdeterminisme en racisme in de Late Middeleeuwen

Op 11 april, tijdens de Week van de Klassieken, organiseert stichting Zenobia een avondlezing. Dr. Claire Weeda, universitair docent aan de Universiteit Leiden, verzorgt de lezing.

11 april 2024, 17:00-18:30 | Rijksmuseum van Oudheden te Leiden | vrij toegankelijk op locatie en gratis online | aanmelding via website RMO

Een verluchte pagina met werk van de vijftiende-eeuwse arts Roland Scriptoris – Biblioteca da Ajuda: BA. 52-XIII-18

Lange armen en strakke buiken: omgevingsdeterminisme en racisme in de Late Middeleeuwen

Rond 1200, als studenten in West-Europa in aanraking komen met de antieke Griekse en Arabische natuurfilosofie, neemt het gebruik van etnische en raciale stereotypen in het onderwijs een hoge vlucht. In pedagogische handleidingen voor schoolmeesters wordt het omgevingsdeterminisme van Hippocrates toegepast. Scholieren leren dat de omgeving en het klimaat de fysiologie en natuurlijke competenties van mensen en dieren bepalen, naast leeftijd, geslacht en training. We kunnen deze kennis een vorm van scientific racism noemen, waarmee stereotypen wetenschappelijke zeggingskracht kregen. In mijn lezing ga ik in op de verspreiding van zulke ideeën in het onderwijs en de toepassing in de wereld van werk. Schoolmeesters, hofdichters, etnografen en predikers zetten stereotypen in van Engelse intelligentie, Franse beschaving, Teutoonse gewelddadigheid, vrouwelijkheid van moslims en Afrikaanse zwakte. Stereotypen rechtvaardigden ongelijke rechten, meester-dienaarverhoudingen, en troffen verschillende groepen: vrouwen, horigen, joden, migranten en slaafgemaakten. 

Dr. Claire Weeda is als cultuurhistoricus verbonden aan de Universiteit Leiden. Ze doet onderzoek naar de wisselwerking tussen medische kennis, natuur en sociale praktijken in de late middeleeuwen. Daarnaast werkt ze momenteel aan een studie over insecten en biodiversiteit voor 1600.Nieuwe bestuurssamenstelling

Voor de periode 2024-2026 heeft de stichting een nieuwe bestuurssamenstelling:

Emma Huig (voorzitter)
Arjan Breukel (secretaris)
Tim Vroegindeweij (penningmeester)
Ivo Wolsing (commissaris onderzoek)
Tugba Altin (commissaris onderwijs)
Kevin Hoogeveen (publiciteit)

Lees meer over de bestuursleden op de bestuurspagina.

Met het aantreden van het nieuwe bestuur neemt de stichting afscheid van bestuursleden die de afgelopen drie of zelfs zes jaar aan het roer hebben gestaan: Maurits de Leeuw, Michèle Meijer, Sven Betjes en Hilde Zwart.

De Zenobiabeurs – Onderwijseditie 2023

Stichting Zenobia reikt dit jaar de tweede Onderwijseditie van de Zenobiabeurs uit! De Onderwijseditie is bedoeld ter ondersteuning van een project om educatie over de oudheid in het primair en secundair onderwijs diverser en inclusiever te maken. Ben jij een docent in het Nederlandse onderwijs, student, scholier of op een andere manier betrokken bij oudheidonderwijs en heb je een mooi idee? Grijp dan nu je kans en schrijf een aanvraag voor de beurs!

De beurs ondersteunt een studie en eindproduct in de breedste zin van het woord. Denk bijvoorbeeld aan een online leeromgeving, een podcast of vlog, een (mini-)documentaire, een game, een escaperoom of een te publiceren didactisch artikel: ieder product dat bijdraagt aan diverser oudheidonderwijs en de potentie heeft om leerlingen en/of docenten te bereiken volstaat.

Wij staan open voor aanvragen van eenieder die gepassioneerd en gemotiveerd is om een interessant, creatief, concreet en haalbaar plan te realiseren en daarbij financiële (of andere) ondersteuning nodig heeft. De beurs bedraagt een bedrag van maximaal 500 euro. Dit bedrag kan in zijn geheel of gedeeltelijk worden aangevraagd, afhankelijk van de behoefte aan en de noodzaak tot ondersteuning. Afhankelijk van de omvang van de aangevraagde bedragen worden er één of meerdere subsidies toegekend.

De deadline voor aanvragen voor de Zenobiabeurs – Onderwijseditie is 29 oktober 2023, 23:59 uur. De aanvraag dient via e-mail gestuurd te worden naar Stichting Zenobia (info@stichtingzenobia.nl). Aanvragers horen vóór het einde van december 2023 of hun aanvraag gehonoreerd is.

Klik hier voor meer informatie.

Vacature: Bestuursleden

In het gebied rondom de Middellandse Zee is het nooit rustig geweest. Al duizenden jaren ontmoeten culturen en volkeren elkaar daar. Deze ontmoetingen liggen ten grondslag aan ontelbare culturele kruisbestuivingen, van oudheid tot heden en in alle aspecten van de samenleving: van religie tot recht en van techniek tot kunst, literatuur en muziek. De Stichting dankt haar naam aan Zenobia, de derde-eeuwse koningin van de Syrische woestijnstad Palmyra. Als historische figuur leeft zij voort in verschillende tradities in het Middellandse Zeegebied.

De centrale doelstelling van Stichting Zenobia is om onderzoek naar de fluctuerende interacties en dynamische verbanden tussen de verschillende culturen rondom de Middellandse Zee zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen. De Stichting spant zich bijzonder in om dit doel in drie maatschappelijke sectoren realiseren, waarbij juist ook verbanden tussen deze drie worden gezocht: 1) wetenschappelijk onderzoek; 2) de culturele, artistieke en journalistieke wereld; en 3) het primair en secundair onderwijs, met name de schoolvakken Grieks, Latijn en Geschiedenis. Een brede(re) benadering van de oudheid en latere periodes is niet alleen historisch correct en dus noodzakelijk, maar heeft ook de potentie om aansluiting te vinden bij een groter en diverser publiek, of het nu gaat om geïnteresseerde leken of leerlingen. Door binnen deze drie sectoren actief te zijn, wil Stichting Zenobia voor een breed publiek verbreding en verdieping bieden bij historische en actuele oost-westverhoudingen.

Voor de nieuwe bestuurstermijn, beginnend op 1 januari 2024, is Stichting Zenobia op zoek naar nieuwe bestuursleden. De Stichting zal in ieder geval een nieuwe secretaris en eennieuw bestuurslid publiciteit aanstellen. De secretaris beheert de formele documentatie en communicatie, waaronder het opstellen van vergaderagenda’s en het jaarverslag vallen. Het bestuurslid publiciteit onderhoudt de website en de sociale media-accounts van de Stichting. Daarnaast is er plaats voor nog een bestuurslid, wiens rol in overleg binnen het sollicitatieproces kan worden vastgesteld. Geïnteresseerden wordt aangemoedigd om in hun motivatiebrief een voorkeur uit te spreken voor een bestuursfunctie.

Naast de bestuurstaken die bij een specifieke functie horen, heb je als bestuurslid ook bij uitstek de mogelijkheid om zelf activiteiten te organiseren of te initiëren. Stichting Zenobia beschikt over een ervaren en gedreven netwerk dat een grote verscheidenheid aan activiteiten en producten kan (helpen) realiseren. Zo wordt er jaarlijks een Zenobiacongres georganiseerd met een (mid)dagvullend programma. Daarnaast programmeert de Stichting ieder jaar een Zenobialezing en een avondactiviteit tijdens de Week van de Klassieken in het Rijksmuseum van Oudheden. Voor meer inspiratie en informatie over specifieke activiteiten verwijzen wij graag naar onze website.

Wie ben jij als bestuurslid van Stichting Zenobia?

  • Je bent communicatief vaardig, nauwkeurig en kunt goed plannen en prioriteiten stellen;
  • Het lijkt je interessant om het reilen en zeilen van de Stichting te kennen;
  • Affiniteit met de cultuur, geschiedenis en/of actualiteit van het Mediterrane gebied is een pré;
  • Een (beginnend) eigen netwerk binnen de academische sfeer, culturele sector en/of het onderwijs is ook een pré.

Wat bieden wij?

  • Ervaring met bestuurlijke taken en de organisatie van publieksevenementen;
  • Inzicht in de organisatie van een ANBI-stichting;
  • Uitbreiding van je eigen academische en culturele netwerk.
  • Let op: het betreft onbetaald vrijwilligerswerk!

Interesse?

Ben je nieuwsgierig geworden naar Stichting Zenobia of heb je vragen? Wij beantwoorden je vragen graag en zijn altijd in voor een (digitale) koffie, ook als je niet direct geïnteresseerd bent in de vacatures maar wel op een andere manier betrokken wilt zijn bij (de activiteiten van) de Stichting. Je kunt ons bereiken via info@stichtingzenobia.nl.

Heb jij interesse in deze functies? Stuur je reactie (motivatiebrief en CV) uiterlijk 11 juni 2023 naar info@stichtingzenobia.nl o.v.v. “sollicitatie bestuur”. Eventuele vragen kun je ook graag aan ditzelfde mailadres sturen.

Het Zeventiende Zenobiacongres | De Zijderoutes: Netwerk van Ontmoetingen

Zaterdag 27 mei 2023 | 10:45 – 17:00 uur | Openbare Bibliotheek Amsterdam (locatie Oosterdok)

Tijdens deze inspirerende dag in de Theaterzaal van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) behandelen zes experts verschillende gebieden van de Zijderoutes, van de Oudheid tot de Vroegmoderne Tijd. Tezamen bieden zij de bezoeker een prachtige inkijk in de geschiedenis van de mensen die reisden over de vlaktes en bergen van Centraal-Azië en daarbuiten. Deze reizigers wisselden tijdens hun tochten niet alleen goederen, maar ook ideeën uit, schreven daarover of lieten op andere wijze sporen achter. De ontmoetingen tussen verschillende culturen die hierbij plaats moeten hebben gevonden, staan centraal in de lezingen van onze sprekers. Zoals elk jaar is het mogelijk om tussen de lezingen door een kopje koffie te drinken, te lunchen of te wandelen over de gezellige bazaar.

Voor vragen kunt u ons bereiken via congres@stichtingzenobia.nl.

Ticketprijzen

Regulier: €15,-
Korting*: €7,50

Klik hier om uw kaarten te kopen.

*De korting is geldig voor donateurs van Stichting Zenobia, studenten, OBA-leden, EOL (Ex Oriente Lux)-leden en NKV (Nederlands Klassiek Verbond)-leden.

Programma

10:15: Deuren open OBA

SESSIE 1: DE ZIJDEROUTES IN DE OUDHEID

10:45-11:00: Introductie
11:00-11:30: Rolf Strootman (UU): “Het ontstaan van de Zijderoute”
11:30-12:00: Marike van Aerde (UL): “Handel en Heritage in de Himalaya: sporen van de antieke zijderoute op de rotsen van het Karakorumgebergte”
12:00-12:15: Q&A

12:15-13:30: Lunch en Bazaar

SESSIE 2: HANDEL OVER DE ZIJDEROUTES

13:30-13:45: Muziek door Khorshid Dadbeh
13:45-14:15: Joanita Vroom (UL): “Ter land, ter zee, en in ons hoofd: de vele zijden van de middeleeuwse Zijderoutes”
14:15-14:45: Dilnoza Duturaeva (York): “Before the Mongols: Trans-Asian Caravan Routes and Trade Networks”
14:45-15:00: Q&A

15:00-15:30: Middagbreak en Bazaar

SESSIE 3: NIEUWE CONTACTEN, NIEUWE IDEEËN

15:30-15:45: Muziek door Khorshid Dadbeh
15:45-16:15: Tjalling Halbertsma (RUG): “Rabban Sauma: China’s tegenligger van Marco Polo en de ontdekking van Europa”
16:15-16:45: Jos Gommans (UL): “Plato in India: Een Global Renaissance?”
16:45-17:00: Q&A en einde

Martelaren in middeleeuws Spanje: tussen Christendom en Islam

León, biblioteca de la catedral MS 8

De jaarlijke Zenobialezing wordt dit jaar gegeven door dr. Kati Ihnat op dinsdag 7 maart in het Rijksmuseum van Oudheden. Kati Ihnat is sinds 2016 universitair docent middeleeuwse geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij houdt zich bezig met het bestuderen van religieuze cultuur in middeleeuws Spanje, waarover ze momenteel een NWO Vidi-project leidt: ‘Making martyrs in medieval Iberia, 589-1080’. 

7 maart 2023 | 19:30 – 20:30 uur | Rijksmuseum van Oudheden te Leiden | eveneens te volgen via livestream | gratis

Martelaren waren populair in het vroeg-middeleeuwse Spanje. De meeste heiligen die vereerd werden in de christelijke kalender waren martelaren; door hen te vereren konden christenen zich inbeelden als groep die zo toegewijd was aan hun godsdienst dat zij bereid waren ervoor te sterven. In het midden van de negende eeuw in Cordoba is dit precies wat sommige christenen lijken te hebben gedaan. Toen zij voor de islamitische rechters kwamen, lasterden zij de profeet Mohammed en brachten de daarvoor voorgeschreven doodstraf over zich heen. Het vrijwillige karakter van deze martelingen heeft lang de aandacht getrokken van historici die hebben geprobeerd te begrijpen waarom mensen zulke extreme acties zouden hebben ondernomen. In deze lezing bekijken we de zogenaamde ‘martelaren van Córdoba’ in een breder sociaal en religieus perspectief en onderzoeken we wat deze groep zegt over de betrekkingen tussen christenen en moslims in de middeleeuwse mediterrane wereld. 

Aanmelden kan via de website van het Rijksmuseum van Oudheden.

Dr. Kati Ihnat

Voor God en de Tempel! De Joodse Opstand – een ‘Revolutie’?

Stichting Zenobia verzorgt op 30 maart een avondlezing tijdens de Week van de Klassieken, dit jaar met het thema ‘Revoluties en de oudheid’. Prof.dr. Jürgen Zangenberg, hoogleraar Antiek Jodendom en Vroeg Chirstendom aan Universiteit Leiden, zal spreken over de Joodse Opstand, met de vraag in hoeverre hier sprake is van een revolutie. De lezing wordt voorafgegaan door de presentatie van de eerste lesbrief van de nieuwe Zenobia Onderwijsreeks.

30 maart 2023 | 20:00 – 21:30 uur | Rijksmuseum van Oudheden te Leiden | eveneens als livestream te volgen | gratis

‘Revolutie’ is een modern concept, vooral geïnspireerd door marxistische theorie en de praktijk van de Russische Oktoberrevolutie 1917. Maar opstanden tegen een ongeliefde overheid bestonden zolang mensen in sociale verbanden met elkaar leven. Verzet tegen een groep, van binnen of buiten of samen, die controle uitoefent over anderen heeft heel verschillende vormen. Wij willen vanavond naar een bijzonder goed gedocumenteerde gebeurtenis kijken, namelijk de zogenoemde “Eerste Joodse Opstand”.

Was het een “opstand”, een “clash of cultures” of zelfs een “revolutie”? Welke aspecten brengt elk begrip naar voren? Vinden we die in de bronnen terug? Moeten we kiezen of kloppen ze allemaal? Wat dachten de mensen toen over deze gebeurtenis, acteurs van betrokken partijen, slachtoffers of profiteurs? Op basis van een bijna unieke hoeveelheid bronnen, zowel archeologisch als ook literair, zullen we het fenomeen “Joodse Opstand” benaderen en vragen: De Joodse Opstand – een Revolutie?

De lezing wordt voorafgegaan door de presentatie van de eerste lesbrief van de Zenobia Onderwijsreeks, waarmee wij beogen lesmateriaal dat de Oudheid in een breder perspectief plaats openbaar toegankelijk te maken voor docenten in het middelbaar onderwijs. In de eerste lesbrief, Olympus Extended, ontwikkeld door Hanna Hoogenraad en Bas Wagenaar, worden de Griekse godenwereld, religieuze architectuur en rituelen vergeleken met de Mesopotamische. Tijdens de presentatie worden Hanna en Bas geïnterviewd door Kristel Henquet, hoofdredacteur van de Onderwijsreeks.

Inschrijven voor de fysieke plaatsen en de livestream kan via de website van het Rijksmuseum van Oudheden. Bekijk hier ook het verdere programma van de Week van de Klassieken.

Symposium: De huid van Cleopatra: Etniciteit en diversiteit in oudheidstudies (Zenobiareeks 9)

Hoe zag Cleopatra er nou echt uit? Wat was het immigratiebeleid van het Romeinse Rijk en wat voor gevolgen had het? Hoe keek Aristoteles tegen slavernij aan? Dit soort vragen houdt de gemoederen nog altijd bezig en illustreert hoezeer de moderne mens zich aan de Oudheid spiegelt of zich er juist tegen afzet. De wijze waarop er nu in Nederland over diversiteit en etniciteit wordt gesproken, verschilt scherp van de concepten die in het oude Egypte, Perzië of Griekenland werden gehanteerd. Maar ook in de Oudheid werden huidskleur en andere etnische kenmerken natuurlijk opgemerkt en becommentarieerd, in positieve en negatieve zin.

Woensdag 9 maart 2022 | 20.00 uur | fysieke bijeenkomst in, evenals een livestream vanuit, het Rijksmuseum van Oudheden, Leiden, gratis deelname

Naar aanleiding van het thema van de Week van de Klassieken 2021, ‘De inclusieve oudheid’, heeft de Zenobiareeksredactie van de Stichting Zenobia het initiatief genomen om een bundel samen te stellen. Nu, een jaar later, presenteren we het resultaat: De huid van Cleopatra: Etniciteit en diversiteit in oudheidstudies (Zenobiareeks 9). De vijftien auteurs van de bundel onderzoeken drie verschillende maar onderling verweven vragen rondom de Oudheid en etniciteit. Hoe werd er in de Oudheid tegen huidskleur en etnische kenmerken aangekeken? En, hoe hebben door de eeuwen heen de bestudering van de (‘Klassieke’) Oudheid en eurocentrische ideologie en politiek elkaar wederzijds beïnvloed? Tot slot, hoe kunnen oudheidstudies, zowel wat betreft beschikbare kennis als het vak­gebied, anno nu breder toegankelijk worden gemaakt?

Bij de presentatie zal de schrijfster Simone Atangana Bekono (Confrontaties, Hoe de eerste vonken zichtbaar waren) in gesprek gaan over de rol van de klassieke oudheid in haar werk met een van de auteurs van de bunden, Maarten De Pourcq. Verder zullen de volgende auteurs een vijf-minuten-presentatie geven over hun hoofdstuk: Daniel Soliman over de steeds veranderende perceptie van de huidskleur van de oude Egyptenaren, Miko Flohr over de verwevenheid van het Nederlandse koloniale verleden met de Klassieke Oudheid, Evelien Bracke over het aanbieden van oud-Griekse mythen en taal aan kinderen uit kansarme gezinnen in het basisonderwijs en Kurano Bigiman over de eerste gymnasiumafdeling in Amsterdam-Zuidoost. De avond zal worden ingeleid en gepresenteerd door de redacteuren van de bundel, Emma Huig, Inger Kuin en Mirte Liebregts. Na afloop is er een signeersessie en gelegenheid om auteurs te ontmoeten.

Het symposium zal plaatsvinden op 9 maart 2022, om 20 uur in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, als opmaat naar de Week van de Klassieken 2022 die een dag later begint. Het symposium zal gratis fysiek bij te wonen zijn, en zal te volgen zijn via een livestream. Aanmelden voor het fysiek bijwonen en de livestream kan hier. Houd onze website in de gaten en de website van de Week van de Klassieken

De bundel verschijnt op 9 maart. Het is online te bestellen via onze website of de website van Uitgeverij Verloren.

Simone Atangana Bekono – Bianca Sistermans / Lumen OVG

Verslag Winnaar Zenobia Reisbeurs 2019

We zijn blij dat Dorien Slotman, promovenda aan de Universiteit van Gent en winnaar van de Zenobia Reisbeurs, afgelopen september eindelijk haar onderzoeksreis naar West-Turkije kon maken. De reis stond oorspronkelijk gepland voor mei 2020, maar deze kon niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Dorien: “Afgelopen september heb ik, mede dankzij de beurs die ik van Zenobia ontving, een rondreis kunnen maken langs verschillende antieke steden aan de westkust van Turkije. Dit heb ik gedaan in het kader van mijn promotieonderzoek, dat zich richt op Hellenistische marktgebouwen. Dit is een groep monumentale gebouwen, vaak bestaand uit meerdere verdiepingen, gevonden op verschillende archeologische sites in westelijk en zuidwestelijk Klein-Azië. De meeste van deze gebouwen worden gedateerd in de Hellenistische periode. Ze staan vaak aan de agora van de stad en zijn door historici en archeologen over het algemeen in verband gebracht met de verkoop en opslag van goederen: een “markt”-functie dus. Hier is echter niet zoveel concreet bewijs voor, dus mijn onderzoek heeft als doel om deze gebouwen opnieuw in kaart te brengen en na te gaan waarom deze gebouwen gebouwd werden en waar ze voor gebruikt werden.

Het doel van de reis was om zoveel mogelijk van deze gebouwen met eigen ogen te bekijken en daarmee mee meer inzicht te krijgen in hun structuur. Ook hoopte ik opheldering te krijgen met betrekking tot enkele fysieke aspecten van deze gebouwen die onduidelijk waren in de literatuur. Op woensdag 8 september kwam ik ’s avonds aan op het vliegveld van Izmir. Daar heb ik een auto gehuurd en ben vervolgens naar een hotel in de buurt gereden. De volgende dag stond de eerste site op het programma: Aigai. Het marktgebouw hier is behoorlijk goed bewaard en de buitenmuur staat nog tot twee verdiepingen overeind (zie foto 1).

Foto 1: Het marktgebouw in Aigai (foto: Dorien Slotman)

Eind van de middag reed ik door naar Assos, een rit van meer dan drie uur. Hier bezocht ik op vrijdag de site met het marktgebouw, waarna de trip zich verder zette naar de stad Bergama. Dit is de stad onderaan de akropolis van Pergamon, de site die ik de volgende dag, zaterdag, wilde bezoeken. In Pergamon wordt al sinds eind 19e eeuw opgegraven en er is dan ook enorm veel te zien. Voor mijn onderzoek waren vooral de bovenste en de onderste agora’s interessant, alsook het theaterterras (zie foto 2), het Demeterheiligdom en het gymnasium. Op de site van Pergamon heb ik dan ook een lange dag doorgebracht en ik was gelukkig net voor zonsondergang klaar met mijn bezoek.

Foto 2: Het theaterterras in Pergamon (foto: Dorien Slotman)

Op zondag ben ik doorgereden naar een hotel in de buurt van Aydın, wat mijn uitvalsbasis werd voor de laatste drie sites die ik wilde bezoeken: Alinda, Alabanda en Herakleia aan de Latmos. Met name het gebouw in Alinda (zie foto 3) is zeer goed bewaard en nog steeds enorm indrukwekkend.

Foto 3: Het marktgebouw in Alinda (foto: Dorien Slotman)

Het marktgebouw in Alabanda is deels opgegraven, maar veel blijft nog onduidelijk met betrekking tot de structuur. Juist daarom was het heel nuttig om de restanten zelf te bekijken. Herakleia ligt aan een groot meer en deze site is deels overbouwd door het moderne dorp. Dit levert grappige situaties op: de restanten van het bouleuterion van de antieke stad liggen midden tussen de woonhuizen en ik moest via een hekje door iemands tuin om er te geraken. De avond van mijn bezoek aan Herakleia ben ik teruggereden naar Izmir, waar ik de volgende dag alweer vroeg mijn vlucht terug naar Brussel pakte. Al met al heeft deze reis mij enorm geholpen bij mijn onderzoek. Ik wil Stichting Zenobia hartelijk bedanken voor de financiële ondersteuning.”

Zenobiabeurs 2020

Voor de in 2020 voor het eerst uitgeloofde Zenobiabeurs heeft Stichting Zenobia maar liefst veertien aanvragen ontvangen. De Stichting was zeer verheugd zoveel enthousiasme, creativiteit en vindingrijkheid te ontwaren en voelde zich mede hierdoor ook gesterkt in de eerder genomen beslissing om de beurs tot zijn huidige staat om te vormen. Gezien het hoge aantal aanvragen heeft de jury besloten om de beurs te verdelen tussen twee projecten. De motivatie van de jury is uiteengezet in het juryrapport, dat u hier kunt lezen. De uiteindelijke gedeelde winnaars van de Zenobiabeurs zijn de volgende aanvragers en projecten:

  • Simon Mulder – Podcast: ‘O schoon en teder loof’ – de achtergrond van de roman Xerxes van Louis Couperus en de aria ‘Ombra mai fu’ uit Händels Serse.
  • Neil van der Linden – Festival en debat over Arabische mainstreamfilms met LHBTQ+ personages en thema’s.

We zien erg uit naar de uitkomst van de projecten en wensen de winnaars veel succes met de realisatie hiervan.