CALL | DE ZENOBIABEURS

For English please click here

De Zenobiabeurs is bedoeld ter ondersteuning van de bestudering van oost-west relaties in het Middellandse Zeegebied en het zichtbaar maken van de resultaten van dit onderzoek voor een breed publiek. De beurs nodigt uit tot studie en output in de breedste zin van het woord: een eindproduct zou kunnen zijn een te publiceren artikel, een (foto)tentoonstelling, een podcast, een vlog, een mini-documentaire of enige andere vorm die openbaar toegankelijk is. In de begroting mogen dan ook uiteenlopende kosten worden opgenomen, bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten, onderzoekskosten of productiekosten. Stichting Zenobia is te allen tijde bereid om mee te denken over geschikte (publicatie)platformen en de aanvrager bij te staan in de bemiddeling hiervan. 

Wij staan open voor aanvragen van eenieder die gepassioneerd en gemotiveerd is om een interessant, creatief, concreet en haalbaar plan te realiseren en daarbij financiële (of andere) ondersteuning nodig heeft. Het is niet noodzakelijk om geaffilieerd te zijn aan een wetenschappelijke instelling en aanvragers die een breed maatschappelijk draagvlak representeren worden van harte aangemoedigd om hun projectplan in te dienen. Stichting Zenobia streeft er uitdrukkelijk naar met deze oproep (ook) buiten haar gebaande paden te treden: aanvragen van bijvoorbeeld onafhankelijke journalisten, kunstenaars, musici, middelbare scholieren die een goed idee hebben om het klassieke talen onderwijs inclusiever te maken, enthousiaste studenten en nieuwe Nederlanders of statushouders die het oostelijk Middellandse Zee gebied als geen ander kennen worden van harte verwelkomd.

Stichting Zenobia kent vanaf 2020 tweejaarlijks een bedrag van maximaal 1000 euro toe. Dit bedrag kan in zijn geheel of gedeeltelijk worden aangevraagd, afhankelijk van de behoefte aan en de noodzaak tot ondersteuning. De deadline voor aanvragen voor de Zenobiabeurs 2020 is 25 oktober 2020, 23:59 uur. Meer informatie vindt u hier.

Het Vijftiende Zenobiacongres | VENETIË EN HET OOSTEN [UITGESTELD]

Helaas zijn we door de nieuwe maatregelen rondom het COVID-19 virus genoodzaakt om het Venetiëcongres, dat gepland stond op 7 november, uit te stellen tot een nader te bepalen tijdstip. Graag houden wij u op de hoogte via onze Gazette, website en sociale media over de toekomstige datum van het congres zodra deze bekend is, en in welke vorm dit plaats zal kunnen vinden. Gelukkig hebben wij wel nog een aantal andere activiteiten voor u in het verschiet, meer hierover leest u hier op onze website.

SAVE THE DATE | Zaterdag 7 november 2020 zal de Singelkerk in Amsterdam in het teken staan van VENETIË EN HET OOSTEN, waarmee Stichting Zenobia de vijftiende editie van haar Zenobiacongres organiseert. De dag wordt geopend en afgesloten met twee plenaire lezingen, respectievelijk door professor Jan van der Borg over oosters toerisme in Venetië en door universitair hoofddocent Maartje van Gelder over protesten en opstanden in het vroegmoderne Venetië. Tussen deze twee lezingen wordt een keuze uit een aantal sessies geboden, waarin sprekers verschillende specifieke onderwerpen binnen het thema VENETIË EN HET OOSTEN zullen belichten. Bij deze sessies spreken experts als Bernard Aikema, Luit Mols en Daphne Penna onder andere over Arabische, Byzantijnse of Osmaanse aspecten binnen de Venetiaanse schilderkunst, architectuur en rechtspraak. Ten slotte zal het thema ook muzikaal weerklinken met een optreden van twee cellisten die stukken van Vivaldi en Mozart ten gehore zullen brengen. Zo zal het vijftiende Zenobiacongres een geweldig evenement zijn voor ieder die meer over de stad en haar veelzijdige (oostelijke) karakter te weten wil komen. Houd onze website en sociale media in de gaten om op de hoogte te blijven.

NB: in verband met de huidige maatregelen teneinde de indamming van de verspreiding van het COVID-19 virus kan het zijn dat er last minute wijzigingen plaatshebben in het programma, de aard van het evenement of de datum. Wij hopen op uw begrip hiervoor.