Mohammed en de Late Oudheid

Dankzij een aantal gulle gevers verschijnt binnenkort het zesde deel in de Zenobiareeks, ‘Mohammed en de Late Oudheid’. Meer informatie over de beoogde bundel vindt u hieronder.

Mekka, Medina en Mohammed zijn namen die iedereen kent. Maar wat weten we eigenlijk écht over het ontstaan van de islam? Het antwoord is, jammer genoeg: veel minder dan we zouden willen. Dat heeft twee redenen: de islamologie is nog een relatief jonge wetenschapsdiscipline. En bovendien is het wetenschappelijke debat sterk gepolitiseerd door actuele gebeurtenissen in en rondom de islamitische wereld.

Stichting Zenobia wil een constructieve bijdrage leveren aan onze kennis over het ontstaan van de islam, door die ontstaansperiode  te onderzoeken in de context van de uitwisseling tussen culturen. Deze bijdrage heeft nu een concrete vorm gekregen: de bundel Mohammed en de Late Oudheid.

Omslag Mohammed en de Late Oudheid

De bundel is geïnspireerd op het Tiende Zenobiacongres, Mohammed en het einde van de oudheid, dat op 14 november 2015 plaatsvond in de Aula van de Universiteit van Amsterdam werd. De sprekers van dat congres hebben elk hun bijdrage uitgewerkt en uitgediept tot een artikel.

Hiermee is de bundel meer dan alleen de akten van het congres: door de opkomst van de islam nadrukkelijk te positioneren in de context van de Late Oudheid biedt deze bundel een hernieuwde kennismaking met de vroege islam als een religie in wording – een religie die sterk verankerd was in het culturele mozaïek van haar tijd, met evenzovele aanknopingspunten als breuklijnen ten opzichte van de Antieke Wereld. Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, brengen we de bundel zowel in een Nederlandse als in een Engelse editie op de markt.

 

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen via info@stichtingzenobia.nl.