Publicaties

Aan Zenobia gerelateerde publicaties

Palmyra-sessie op het AIAC-congres (2008)

Bacchetta, A. en I. Bonardi L’edilizia residenziale della Siria romana: materiali, tecniche e sistemi costruttivi
Baudini, A., Ellenismo e Oriente Romano: città a confronto in un’unità solo apparente
Grassi, M.T., Introduzione: Palmira tra Oriente e Occidente
Grassi, M.T., La romanità orientale e Palmira: nuove ricerche
Palmieri, L., Il lusso privato in Oriente: analisi comparata dei gioielli delle signore di Palmira
Zenoni, G., Modelli e mode fra Oriente e Occidente: le collane delle signore di Palmira

J. Vermeulen
‘Zenobia, legendarische woestijnkoningin’, Archeologie Magazine 2 (2008)

D. Burgersdijk
‘Zenobia’s biography in the Historia Augusta’, TALANTA. Proceedings of the
Dutch Archaeological and Historical Society 36/37 (2004-2005) 139-151
‘Zenobia. De dame en de dag’, WAU 23.2 (2008) 10-5
‘Zenobia van Palmyra. Een geval van historische aporie, Kunst en Wetenschap 17.4 (2008) 11-12
‘Rome en Palmyra in de crisis van de derde eeuw n.Chr.’, Phoenix 53.1 (2007) 5-22

G.B. Castañeda
‘Otra reina en Roma: Zenobia de Palmira’, Gerión 22.8 (2004) 81-93
R. Woltering, ‘”Wanneer vergeet je eindelijk eens dat ik een vrouw ben?”, Leven en nachleben van een Arabische koningin’, in Van Berkel et al. (eds.), Zenobia, Khadîja en Dolle Amina’s. Gender en macht in de islamitische geschiedenis. Series: Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis Jg. 29, Aksant: Amsterdam 2009, (pp. 79-96).

Inhoud Armada 14e jg. nr. 53, december 2008
Diederik Burgersdijk ‘Wie is Zenobia? Een inleiding’, 3-8
Lucinda Dirven ‘Zenobia en de vrouwen van Palmyra in archeologisch perspectief’, 9-18
Johan Weststeijn ‘Bloedwraak, bedrog en koningsmoord. De Zenobia-novelle in Tabari’s Geschiedenis van profeten en koningen’, 19-24
Diederik Burgersdijk ‘Het verliefde visioen. Zenobia in de Historia Augusta’, 25-35
Wim Lindeboom ‘Zenobia in Chaucer’s Canterbury Tales’, 36-44
Eric Moormann ‘Nederlaag of triomf? Zenobia in de beeldende kunst’, 45-52
Hein van Eekert ‘In het keurslijf van een verdwijnende traditie. Zenobia als operaheldin’, 53-59
Robbert Woltering ‘Zenobia leeft! Moderne Arabische bewerkingen van de Zenobia-geschiedenis’, 60-65
Judith Weingarten ‘Dromen van een visionaire vorstin’, 66-71
Jan van Aken ‘Wolfsteef’, 72-82