De Zenobiabeurs – Onderwijseditie 2021

Winnaar Zenobiabeurs – Onderwijseditie 2021: “Archeologie in de Klas: De Wereld in Objecten”

University College Roosevelt & ABS Middelburg

De Zenobiabeurs Onderwijseditie 2021 is gewonnen door het project ‘Archeologie in de Klas’.  Aanvragers Helle Hochscheid, Pouline Remijn en Jetske van Veen hebben als doel om basisschoolleerlingen bekend te maken met archeologie en doen dit op zeer Zenobiëske wijze: met aandacht voor oost en west en met objecten uit de hele wereld. Het project begeleidt de leerlingen in het verwerven van theoretische kennis, maar ook in het ontwikkelen van verschillende vaardigheden en het ontdekken van hun talenten. De aanvragers zijn reeds van start gegaan met het organiseren van een pilot en de eerste positieve reacties zijn een feit. Stichting Zenobia is verheugd aan dit mooie project een bijdrage te kunnen leveren.

De jury over Archeologie in de Klas:
“De jury complimenteert de aanvragers van het project ‘Archeologie in de Klas’ met hun goed uitgewerkte en onderbouwde voorstel. De aanvraag is helder, origineel en haalbaar en de begroting is goed geformuleerd en doordacht. De doelstellingen van het project zijn duidelijk en sluiten aan bij de doelstellingen van Stichting Zenobia. Leerlingen komen in aanraking met archeologie en verschillende culturen, wat bijdraagt aan een divers beeld van de oudheid en aan het ontwikkelen van vaardigheden. Ook prijst de jury de samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder primair onderwijs, wetenschappelijk onderwijs en academisch onderzoek. Het idee dat gestoeld is op zogenoemde ‘community archaeology’ zorgt bovendien voor een sterke verbondenheid met de lokale gemeenschap. Al met al heeft de jury veel vertrouwen in de uitvoering en het succes van dit project.”