Reisbeurs

De Zenobia Reisbeurs is bedoeld om jonge wetenschappers te ondersteunen in hun studie van de beschavingen van het oostelijke Middellandse Zeegebied. Eenieder die onderzoek verricht naar een onderwerp dat verwant is aan het aandachtsgebied van Stichting Zenobia (zie hieronder) kan in principe een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning voor zijn of haar reis. Daarbij gaat een sterke voorkeur uit naar aanvragers die aan het begin van hun wetenschappelijke carrière staan, hetzij als student/promovendus of als wetenschappelijk medewerker met een tijdelijke aanstelling (Junior Docent).

Doelstelling Stichting Zenobia
Stichting Zenobia beoogt een actieve bijdrage te leveren aan de bestudering van de diverse culturen die in de loop der eeuwen aan de oevers van de oostelijke Middellandse Zee hebben bestaan. Dit gebied, waarin onder meer Grieken en Trojanen, Romeinen en Perzen, Franken en Arabieren, Britten en Ottomanen, Amerikanen en Joden allen een eigen stempel hebben trachten te drukken, is zonder veel overdrijving te beschouwen als de meest rijke en dynamische ontmoetingsplaats uit de menselijke geschiedenis. Stichting Zenobia wil geïnteresseerden, studenten en onderzoekers stimuleren om kennis te nemen van de grote diversiteit aan contacten die vanaf de oudheid tot heden langs deze weg zijn onderhouden. Daarbij ligt de nadruk met name op comparatief onderzoek naar de culturen van het Middellandse Zeegebied. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door financiële en organisatorische ondersteuning van lezingen, congressen, excursies, publicaties en andere vormen van studie.

Wat kan aangevraagd worden?
Stichting Zenobia kent jaarlijks een bedrag van maximaal 250 euro toe. Dit bedrag kan in zijn geheel of gedeeltelijk worden aangevraagd, afhankelijk van de behoefte aan en de noodzaak tot ondersteuning. Subsidies worden toegekend op basis van de kwaliteit van de aanvraag. Afhankelijk van de omvang van de aangevraagde bedragen worden er één of meerdere subsidies per jaar toegekend.

Wanneer kan er aangevraagd worden?
De deadline voor aanvragen voor reizen in 2020 is 13 december 2019, 23:59 uur. Uw aanvraag kunt u via e-mail sturen naar Stichting Zenobia (info@stichtingzenobia.nl). Aanvragers horen vóór het einde van december 2019 of hun aanvraag gehonoreerd is.

Het opstellen van de aanvraag
Voor het opstellen van de aanvraag wordt u geadviseerd gebruik te maken van het “Format voor het aanvragen van een Zenobia reisbeurs”. U kunt dit bestand als PDF hier downloaden.

Specifieke subsidievoorwaarden
Stichting Zenobia vraagt succesvolle aanvragers om een tegenprestatie in de vorm van een reisverslag dat op de website van de stichting gepubliceerd kan worden. In goed onderling overleg kan de aanvrager ook worden gevraagd om een lezing over het onderzoek te houden. Publicaties die voortvloeien uit het door Stichting Zenobia gesteunde onderzoek dienen vermelding te maken van de ontvangen subsidie. De subsidie kan slechts eenmalig aan dezelfde aanvrager worden verstrekt, volgende aanvragen van dezelfde aanvrager worden niet in behandeling genomen.

Vorige aanvragers

– Geert de Mol (Universiteit Gent) winnaar Zenobia Reisbeurs 2018. Op 20 december 2018 is de reisbeurs toegekend aan Geert de Mol, promovendus aan de Universiteit Gent binnen het ERC-project Everyday Writing in Graeco-Roman and Late Antique Egypt (I-VIII AD): A Socio-Semiotic Study of Communicative Variation. In het project van Geert “staat de sociale betekenis van spellingvariatie en meer specifiek van hypercorrectie in papyrusteksten uit de Romeinse periode in Egypte centraal”, waarbij “niet enkel interactie tussen verschillende bevolkingslagen maar ook tussen culturen, met name de Egyptische, Griekse en Romeinse” onderzocht wordt. Geert heeft het geld gebruikt om deel te nemen aan het International Congress of Papyrology dat in de zomer van 2019 werd gehouden in Lecce, Italië. Zijn reisverslag kunt u hier lezen.

– In de zomer van 2015 ontving Elon Heymans een reisbeurs van Stichting Zenobia. Elon zegt daar zelf het volgende over: “In het Oriental Institute in Chicago en het Penn Museum in Philadelphia liggen momenteel vijf IJzertijd-zilverschatten uit het huidige Israël: twee uit Megiddo en drie uit Beth Shean. Men denkt dat deze zilverschatten een vroege vorm van geld voorstelden. Met steun van Stichting Zenobia heb ik deze in detail kunnen bestuderen.”