Bestuur

V.l.n.r.: Thomas Hart, Johan Weststeijn, Josephine van den Bent, Martje de Vries, Janric van Rookhuijzen, Ilse Verstegen, Pieter Houten.

V.l.n.r.: Thomas Hart, Johan Weststeijn, Josephine van den Bent, Martje de Vries, Janric van Rookhuijzen, Ilse Verstegen, Pieter Houten.


Josephine van den Bent, MA (voorzitter) is arabist en historicus, en is als promovendus (NWO) verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Haar promotieonderzoek gaat over de beeldvorming onder de Egyptische Mamlukken (1250-1517) over de Mongolen. Ze is eveneens geïnteresseerd in de vroege islam en hedendaagse ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Verder doceert ze aan de UvA, en is ze lid van de Steering Committee van het Amsterdam Centre for Middle Eastern Studies (ACMES). Eerder was ze redacteur van het tijdschrift ZemZem.

Contact: voorzitter@stichtingzenobia.nl


Janric van Rookhuijzen, MA (secretaris)  is klassiek archeoloog. Hij is promovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek betreft lieux de mémoire van de Tweede Perzische Oorlog in de Historiën van Herodotus. Hij is eveneens geïnteresseerd in culturen van het steppegebied ten noorden en oosten van de Zwarte Zee.

Contact: secretaris@stichtingzenobia.nl


Pieter Houten, MA (penningmeester) is oudhistoricus en als promovendus verbonden aan de Universiteit van Leiden. Zijn promotieonderzoek is onderdeel van het ERC-project An Empire of 2000 Cities“, waarbinnen hij de urbane structuren van Hispania in de tweede en derde eeuw onderzoekt. Hij is eveneens geïnteresseerd in de verschillende contacten tussen Oost en West, die vaak plaatsvonden op het Iberische Schiereiland.Daarnaast is Pieter lid van de onderzoeksgroep TOLETUM.

Contact: penningmeester@stichtingzenobia.nl


Martje de Vries, MA (commissaris intern) studeerde Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen en aan de Universiteit Leiden. Momenteel is zij als promovenda aangesteld bij de afdeling Algemene Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar zij onderzoek doet naar de receptie van tekstuele en materiële bronnen uit de klassieke oudheid in de zeventiende eeuw.

Contact: commissarisintern@stichtingzenobia.nl


Thomas Hart, MA (publiciteit) is classicus. Tijdens zijn studie heeft hij zich gespecialiseerd in de retorica, zowel de klassieke als die van later tijden. Momenteel is hij speechschrijver op het ministerie van Economische Zaken.

Contact: publiciteit@stichtingzenobia.nl