Het Elfde Zenobiacongres: een tipje van de sluier

Voorbij de pilaren van Hercules, in het land waar de Tartessos stroomt, begint het Elfde Zenobiacongres, met de welluidende titel Spanje: Het Nabije Oosten in het Verre Westen.

Op 22 oktober 2016 zal Stichting Zenobia alweer het elfde Zenobiacongres organiseren, dit keer met het thema Spanje. Het dagvullend programma zal ons langs verschillende oude steden en hun culturen voeren. Hieronder leest u meer.
Kaart locaties

We beginnen met Feniciërs en Grieken. Getrokken door de legendarische rijkdom van het Iberische Schiereiland, verlieten zij het Oostelijke bekken van de Mediterrane Zee voor het verre Iberia. De sporen van hun koloniën zijn heden ten dage nog steeds te bewonderen, in literatuur, archeologie en in de moderne steden, zoals Cadiz, ooit door hen gesticht.
De eerste steden kwamen eeuwen later in handen van de Romeinen, die naar Hispania trokken om een einde te maken aan de Punische machtsbasis aldaar. Hier werd het kind van Kelten en Iberiërs geboren: Martialis. Die schreef graag over zijn oude thuisstad Bilbilis, waar de Salo stroomt en het sterke ijzer gewonnen werd.

Ondanks de vaak vergeten Visigothische periode staan wij wel stil bij Leovigild, die als rechtmatig opvolger van Augustus niet anders kon dan een eigen stad stichten; Reccopolis, gesticht ter ere en meerdere glorie van zijn zoon Reccared I.

De Arabische expansie van 623 bereikt in 711 het Iberische Schiereiland: de aloude banden tussen het Nabije Oosten en het Verre Westen worden weer aangehaald. In 929 roept ‘Abd al-Rahmān III zichzelf uit als kalief van het Kalifaat van Cordoba. Het centrum van het Kalifaat, Cordoba, kon zich ontwikkelen tot een middelpunt van cultuur en wetenschap.Met de val van het kalifaat ontstaan de taifa’s,  waaronder die van Toledo, grenzend aan de Christelijke koninkrijken – en daarmee ook al snel culturele interactie. Deze interactie tussen moslims, christenen en joden wordt voortgezet na de verovering van Toledo door Alfons VI van León in 1085.

In 1492 werd niet alleen een nieuw westen ontdekt, maar het oude westen sloot ook het oosten uit. Het einde van de reconquista en een goed functionerende inquisitie bewerkstelligde de uitbanning van de joden en moslims, en verloor Spanje zijn multiculturele aard. In 1492 lijkt een einde te komen aan de culturele interacties tussen oost en west in het Verre Westen. Of toch niet? Hoe het ook zij, deze contacten hebben Spanje het land dat ligt aan het einde van de wereld gevormd en sterk verbonden met het gehele Mediterrane gebied.