Draag bij aan ‘Mohammed en de Late Oudheid’

Mekka, Medina en Mohammed zijn namen die iedereen kent. Maar wat weten we eigenlijk écht over het ontstaan van de islam? Het antwoord is, jammer genoeg: veel minder dan we zouden willen. Dat heeft twee redenen: de islamologie is nog een relatief jonge wetenschapsdiscipline. En bovendien is het wetenschappelijke debat sterk gepolitiseerd door actuele gebeurtenissen in en rondom de islamitische wereld.

Stichting Zenobia wil een constructieve bijdrage leveren aan onze kennis over het ontstaan van de islam, door die ontstaansperiode  te onderzoeken in de context van de uitwisseling tussen culturen. Deze bijdrage heeft nu een concrete vorm gekregen: de bundel Mohammed en de Late Oudheid.

Stichting Zenobia heeft uw steun nodig om de bundel uit te kunnen geven en breed te kunnen verspreiden. We hebben daarvoor een crowdfunding opgezet.

U leest hier meer; via deze link kunt u meteen doneren.

Omslag Mohammed en de Late Oudheid

Schilderijen en Sofisten

Op vrijdag 28 augustus presenteerde Zenobia trots ‘Schilderijen en Sofisten’, het vierde deel in de Zenobiareeks. Hieronder vindt u meer informatie over het boek.


front cover philostratos

Philostratos’ Schilderijen en Sofisten komen nu voor het eerst beschikbaar in een integrale Nederlandse vertaling van de hand van Peter Burgersdijk, de vertaler van de antieke wereldreiziger Pausanias. De Griekse auteur Philostratos beschreef in de vroege derde eeuw van het Romeinse keizerrijk op even pakkende als innemende wijze een verzameling van naar alle waarschijnlijkheid fictieve schilderijen, die van groot belang zijn voor onze kennis van de klassieke mythologie en schilderkunst – thema’s, kleuren en composities komen hierin ter sprake. Daarbij vormden de beschrijvingen van Philostratos een bron van inspiratie voor latere kunstenaars; in de Renaissance werden de door hem beschreven schilderijen daadwerkelijk uitgevoerd, met als meest spectaculaire voorbeeld de Galatea van Raphaël. De vertaling van dit unieke werk wordt voorafgegaan door een inleiding van archeoloog Eric Moormann.

Meer lezen