Draag bij aan ‘Mohammed en de Late Oudheid’

Mekka, Medina en Mohammed zijn namen die iedereen kent. Maar wat weten we eigenlijk écht over het ontstaan van de islam? Het antwoord is, jammer genoeg: veel minder dan we zouden willen. Dat heeft twee redenen: de islamologie is nog een relatief jonge wetenschapsdiscipline. En bovendien is het wetenschappelijke debat sterk gepolitiseerd door actuele gebeurtenissen in en rondom de islamitische wereld.

Stichting Zenobia wil een constructieve bijdrage leveren aan onze kennis over het ontstaan van de islam, door die ontstaansperiode  te onderzoeken in de context van de uitwisseling tussen culturen. Deze bijdrage heeft nu een concrete vorm gekregen: de bundel Mohammed en de Late Oudheid.

Stichting Zenobia heeft uw steun nodig om de bundel uit te kunnen geven en breed te kunnen verspreiden. We hebben daarvoor een crowdfunding opgezet.

U leest hier meer; via deze link kunt u meteen doneren.

Omslag Mohammed en de Late Oudheid