Het Negende: informatie en aanmelding

Carthago, ooit verwoest, nooit verdwenen

Karthago, Italiam contra, schreef Vergilius in zijn Aeneïs: Carthago, tegenover Italië. De aartsvijandin van het groeiende Rome is in de westerse traditie eeuwenlang verbeeld als vreemd en gevaarlijk. Rome liep nooit meer risico dan toen Hannibal voor haar poorten stond. Tegelijk is de wereld van de Puniërs, met hun oostelijk-mediterrane, Semitische achtergrond ook fascinerend en verleidelijk; in de Aeneïs vertolkt Dido de rol van (bijna) fatale vrouw.

Op maandag 9 maart 2015 vindt het Negende Zenobiacongres Carthago, ooit verwoest, nooit verdwenen plaats in het Rijksmuseum van Oudheden (Rapenburg 28, Leiden), dat die dag speciaal voor ons zijn deuren opent. In de sfeervolle Tempelzaal zal een serie lezingen plaatsvinden waarin de rijke geschiedenis van deze machtige handelsstad wordt behandeld. Haar religie, haar politiek optreden, de betekenis die zij kreeg in antieke en latere literatuur zullen de revue passeren, als ook de belangrijke en spannende rol die een Nederlander speelde bij de herontdekking van haar ruïnes. Hieronder vindt u een poster die het congres aankondigt, met daarop vermeld de sprekers.

Poster CaCo 3 klein

De bezoekers van het Zenobia-Carthagocongres kunnen vanzelfsprekend op 9 maart de tentoonstelling Carthago bezichtigen, waar indrukwekkende stukken uit internationale musea (o.m. uit Tunesië) te zien zijn.

Het Negende Zenobiacongres is voor docenten uit het middelbaar onderwijs te bezoeken als nascholingsactiviteit. Na afloop van het congres ontvangen zij een getuigschrift ten bewijze.

Om u aan te melden voor het Carthagocongres klikt u hier.

640px-Temple_of_Taffeh_in_Leiden_by_Paul_Garland

Dodenlijst

De Zenobiareeks heeft een derde deel voortgebracht: Dodenlijst. Appianus en Cassius Dio over het bloedige verleden van keizer Augustus, een vertaling door Willem van Maanen en Marco Poelwijk van wat de geschiedschrijvers Appianus en Cassius Dio schreven over de Romeinse proscripties van 43 v. Chr. Het boek werd met trots gepresenteerd op het Achtste Zenobiacongres, Augustus en het Oosten; het kan nu hier besteld worden. Hieronder volgt meer informatie over Dodenlijst, evenals een voorproefje van de vertaling.

9789087044923.pcovr.Dodenlijst versie 2.indd

In 43 v. Chr. vonden in Rome de beruchte proscripties, officiële en openbare veroordelingen van vijanden van de staat, plaats, op instigatie van het Tweede Triumviraat, bestaande uit Marcus Antonius, Marcus Aemilius Lepidus en Octavianus, die later Augustus genoemd zou worden. Dodenlijst. Appianus en Cassius Dio over het bloedige verleden van keizer Augustus is een vertaling door van Willem van Maanen en Marco Poelwijk, beide docent Klassieke Talen aan het Barlaeus Gymnasium te Amsterdam, van fragmenten uit Appianus en Cassius Dio, twee Griekse geschiedschrijvers die respectievelijk twee en drie eeuwen na de proscipties over de verschrikkingen ervan schreven. De vertaling, ingeleid en van commentaar voorzien, biedt een breed en gedetailleerd beeld van één van de duisterste gebeurtenissen uit de geschiedenis van het Romeinse Rijk, en de rol die Romes eerste keizer daarin speelde.

We geven u graag een voorproefje van het werk. In onderstaande passage (Appianus, De Burgeroorlogen, 4.17) worden een tweetal gruwelijke moorden beschreven die de triumvirs (Antonius, Lepidus en Octavianus) aan het begin van hun proscripties verordenenden. Lees en huiver.

“Het toeval wilde dat de eerste slachtoffers hoge functionarissen in ambt waren, en de eerste dode was Salvius, een volkstribuun. Dit ambt was volgens de wet on­schendbaar en vertegenwoordigde een enorme macht; er waren zelfs consuls door volkstribunen naar de gevangenis afgevoerd. Deze volkstribuun was het, die in eer­ste instantie had weten te verhinderen dat Antonius tot staatsvijand werd verklaard, maar daarna had hij steeds gecollaboreerd met Cicero. Toen hij gehoord had dat de triumvirs tot een overeenkomst waren gekomen en ijlings op weg waren naar Rome, organiseerde hij een diner voor zijn vrienden, in de overtuiging dat hij niet veel gelegenheden meer zou hebben om met hen samen te zijn. Tijdens het drink­gelag dat daarop volgde, stormden gewapende soldaten naar binnen. Een deel van de gasten stond in paniek en angst op van tafel, maar de centurion van de soldaten sommeerde hen weer te gaan liggen en zich koest te houden. Hij trok Salvius van zijn aanligbed aan zijn haren zo ver als nodig was over de tafel, en hakte hem ver­volgens het hoofd af. Toen sommeerde hij de mensen in de kamer opnieuw rus­tig op hun plaats te blijven. Als ze in paniek zouden raken, zouden ze hetzelfde lot ondergaan. Toen de centurion was vertrokken, bleven ze verbijsterd en sprakeloos tot diep in de nacht aanliggen naast het onthoofde lichaam van de volkstribuun.

Het tweede slachtoffer was de praetor Minucius, die juist verkiezingen voorzat op het Forum. Zodra hij hoorde dat er soldaten naar hem op zoek waren, sprong hij van het spreekgestoelte af, en terwijl hij nog rondliep op zoek naar een plek om zich te verstoppen, bedacht hij dat hij zich zou verkleden, en daarom stuurde hij zijn dienaren weg met de fasces en rende een winkeltje binnen. Zijn dienaren echter bleven daar in de buurt rondhangen, uit eerbied en medelijden, en hebben het de moordenaars zo ongewild gemakkelijker gemaakt om de praetor te vinden.”

Bestellen kan, nogmaals, hier.

Impressie van het Achtste Zenobiacongres op 1 november

Met ruim 250 bezoekers die aandachtig naar zes begenadigde sprekers luisterden in de ontzagwekkende ruimte van de Aula der Universiteit van Amsterdam beschouwt Zenobia haar Achtste congres, Augustus en het Oosten, een groot, oost en west omspannend succes. Het was een groot genoegen. Hieronder volgt een aantal impressies.

Raaflaub publiek Hekster Boekpresentatie Koffie Rijser Prijs Van achter

Het Achtste: informatie, programma, aanmelding

In 2014 is het 2000 jaar geleden dat Augustus (63 v.Chr. – 14 n.Chr.) overleed, de man die de geschiedenis is ingegaan als de eerste keizer van het Romeinse Rijk. Hij liet niet alleen een stad van marmer achter, maar vooral ook een politieke erfenis die de wereldgeschiedenis verregaand heeft beïnvloed. Bij zijn dood regeerde Rome over de mediterrane wereld, een geglobaliseerd rijk dat zich uitstrekte van de Rijn tot de Rode Zee en de zoomlijn der woestijn. Het Oostelijke Middellandse Zee-bekken (Griekenland, Klein-Azië, Syrië en Egypte) speelde in alle opzichten een cruciale rol in zijn bewind, zowel economisch en machtspolitiek als cultureel en ideologisch.

Het Achtste Zenobiacongres, getiteld Augustus en het Oosten, is geheel gewijd aan de veelzijdige en soms onderbelichte rol die het mediterrane Oosten speelde in de politiek van Augustus en de cultuur van zijn tijd. Het motto van het congres is ontleend aan Augustus’ hofdichter Vergilius, die de Romeinse machthebber typeerde als spoliis Orientis onustum (“beladen met buit van het Oosten”, Aeneis I.289) –– een indicatie dat ook in de perceptie van de Romeinen het Oosten en zijn (culturele) rijkdommen een essentieel onderdeel uitmaakte van het succesvolle bewind van Rome’s ‘eerste keizer’.

Aanmelden voor het congres is alleen nog maar mogelijk op 1 november, ter plaatse.

website eol zonder vroegboekkorting

Programma

12.30 Zaal open voor registratie – Bazar open – koffie en thee in Tetterodebibliotheek

13.15 OPENING: Welkom en introductie Raaflaub

BLOK 1
13.30 Kurt Raaflaub (Brown University, Providence, USA) – I forced the Parthians to return the standards. Roman dealings with the Parthian question;
14.25 Olivier Hekster (Radboud Universiteit, Nijmegen) – Het imago van Augustus in het oosten. Tekst en beeld;
14.50 Miguel John Versluys (Universiteit Leiden) – Augustus: Hellenistisch vorst, Egyptische farao.

15.15 Discussie blok 1

Koffie- en theebuffet in Tetterodebibliotheek en Senaatskamer

BLOK 2
16.05 David Rijser (Universiteit van Amsterdam) – Pergamum, Alexandrië en het Rome van Augustus;
16.30 Diederik Burgersdijk (Radboud Universiteit, Nijmegen) – over de augusteïsche politiek van Constantijn en de christelijke interpretatie van Vergilius’ 4e Ecloge in de Late Oudheid;
16.55 Nathalie de Haan (Radboud Universiteit, Nijmegen) – Sub specie aeternitatis. Het Romeinse verleden in modern Italië.

17.20 Discussie blok 2 en einddiscussie

17.30 Uitreiking Zenobia Essayprijs door juryvoorzitter Lucinda Dirven

19.00 Mogelijkheid tot bezoeken van het Augustustentoonstelling in het Allard Pierson Museum tijdens de Amsterdamse Museumn8 (tot 2u, op eigen gelegenheid)

Aanmelden

 

Sicilië congres

Poster Siciliëcongres KLEIN met vroegboekkorting

Voldaan kijken we terug op het congres over Sicilië van 26 oktober. Met meer dan 250 betrokkenen hebben we mogen genieten van een bijzonder succesvolle dag. Lezingen die het tijdvak tussen de oude Grieken en de Cosa Nostra besloegen hebben ons jaarlijks congres van waardevolle inhoud voorzien, waarvoor nogmaals grote dank aan de sprekers. Na een herhaaldelijk dankwoord aan het organiserend comité, de sprekers, de mede-organisatoren en onze sponsor Labrys is het op deze plaats niet allermnst gepast ons laatste dankwoord te richten aan al de bezoekers en donateurs. Hoeveel inzet er ook van de andere partijen gevraagd wordt, het verloop van het jaarlijks congres is kansloos zonder uw aanwezigheid en steun. Uw betrokkenheid bij Stichting Zenobia zorgt er dan ook voor dat haar werkzaamheden voortgezet kunnen worden en we vol goede moed voorbereidingen kunnen treffen voor een nieuw congres in het najaar van 2014.

Voorjaarscongres: De Zwarte Zee

Collage2

In de uitverkochte Nina van Leerzaal van het Allard Pierson Museum in Amsterdam vond op vrijdag 11 april het  Zenobia Voorjaarsymposium plaats onder de titel De Zwarte Zee: Steppevolkeren in de spiegel van de Griekse beschaving. Dit was in het kader van de tentoonstelling De Krim: Goud en Geheimen van de Zwarte Zee. Vier top-onderzoekers werden hierbij in de gelegenheid gesteld hun werk te presenteren, waarbij archeologische, taalkundige en literaire aspecten van dit gebied de revue passeerden.
Wij danken alle aanwezigen voor hun komst en aandacht. Natuurlijk hopen wij u weer te kunnen begroeten op zaterdag 1 november 2014 voor het grote jaarlijkse Zenobiacongres over keizer Augustus.

Zevende Zenobiacongres: Sicilië, begeerd en bevochten

Locatie: Aula van de Universiteit van Amsterdam

Datum: 26 oktober 2013

Voor wie de rijkgeschakeerde geschiedenis van het Middellandse Zeegebied in al haar historische en culturele rijkdom wil leren kennen, is er wellicht geen beter vertrekpunt dan Sicilië. Nergens anders hebben alle culturen van de Mediterranée zozeer hun sporen nagelaten: Griekse tempels en Romeinse steden staan er nog steeds naast Arabische paleizen en Romaanse kathedralen; Staufische burchten en barokke pleinen naast Spaanse kazernes en de monumenten van de Italiaanse eenheid. Als het grote kruispunt van de Middellandse Zee is Sicilië altijd door vreemde machten «begeerd en bevochten», vanuit alle windstreken steeds weer gekoloniseerd en veroverd. Achtentwintig eeuwen lang heeft het eiland, strategisch gelegen in het hart van de Middellandse Zee, als stille getuige van de wereldgeschiedenis al die invloeden in zich opgenomen. Het resultaat is een unieke smeltkroes van culturen, die ook nu nog het leven op Sicilië bepaalt.

Vandaag de dag dankt Sicilië haar faam vooral aan de maffiafilms, het spectaculaire landschap van de Etna, de azuurblauwe zee en haar ongelooflijk rijke keuken. Het eiland dat we kennen van Il Gattopardo is echter niet te doorgronden zonder een brede blik op haar gelaagde geschiedenis. Het Zevende Zenobiacongres is daarom gewijd aan die ongekende historische rijkdom en de talrijke invloeden waaruit het moderne Sicilië is geboren. Het wordt een dag over de confrontatie tussen alle wisselende bewoners en veroveraars, zowel onderling, als in relatie tot het eeuwige gegeven van Sicilië’s geografische positie. Er is ruime aandacht voor mythologie, geschiedenis, literatuur, kunstgeschiedenis, muziek en politiek, vanuit oostelijk én westelijk perspectief, van de oudheid tot heden.

Programma (klik op een naam voor een toelichting op betreffende spreker)

10.00 Welkom door Diederik Burgersdijk
10.20 Keynote: Prof. Dr. David Abulafia – The Kingdom of Sicily: from Arab-Norman kingdom to Latin kingdom.

11.20 – 11.40 Koffiepauze

11.40 Henk Singor – Griekse tirannen op Sicilië: een apart soort?
12.10 Casper de Jonge – Sicilië en de geboorte van de Griekse Retorica.
12.40 Jacqueline Klooster – Begin, Muzen, de bucolische zang. Sicilië als geboortegrond van de pastorale.

13.10 Lunchpauze

14.00 Diederik Burgersdijk – De geboorte van het imperium. Vergilius’ Aeneis V en Sicilië.
14.30 Maaike van Berkel – Sicilië door Arabische ogen.

15.00 – 15.20 Theepauze

15.20 Hein van Eekert – “Oh patria!” Rossini’s Tancredi keert terug op zijn geliefde eiland.
15.50 Marc Leijendekker – t.b.a.

Locatie: Aula, Universiteit van Amsterdam, Singel 411, 1012 XM Amsterdam.

Het Siciliëcongres is het zevende in een reeks van grote publiekscongressen over historische verhoudingen tussen het Oosten en het Westen die de Stichting Zenobia met diverse partners organiseert. De Zenobiacongressen hebben als doel de meest recente wetenschappelijke inzichten op een aantrekkelijke manier voor een groot publiek toegankelijk te maken. Dit jaar komt een vermaarde Britse geleerde speciaal voor het congres naar Nederland. David Abulafia, hoogleraar aan de universiteit van Cambridge, is auteur van o.a. The Great Sea (Penguin 2011), een epische geschiedenis van de Middellandse Zee van 3500 v.Chr. tot nu. Die zee is ook het onderwerp van de tentoonstelling Sicilië en de Zee in het Allard Pierson Museum, die in 2014 opent en waar het congres inhoudelijk bij aansluit.

Om een goede schatting te kunnen maken van het aantal bezoekers zijn we erg blij met vroege aanmeldingen. Om die reden is de toegangsprijs € 2,50 lager bij aanmelding vóór 1 oktober. Aanmelden voor het congres

Het Siciliëcongres wordt georganiseerd door de Stichting Zenobia in samenwerking met:

APM-UVA_logo_zwartjpg
logo Ambassadeurs KNIRLogo EOLlogo Dante AmsterdamLogo Nkv - VOOR WITTE ACHTERGROND

En mede mogelijk gemaakt door:

logo Labrys

Zesde Zenobiacongres

Locatie: Aula van de Universiteit van Amsterdam

Datum: 3 november 2012

Op 3 november 2012 vond in de Aula van de Universiteit van Amsterdam het congres Troje: de stad, de oorlog, de legende plaats, georganiseerd door de Stichting Zenobia in samenwerking met diverse partners. Het drukbezochte congres sloot aan bij de grote publiekstentoonstelling over Troje in het Allard Pierson Museum van de Universiteit van Amsterdam. Negen sprekers, onder wie de vermaarde Trojespecialist prof. Frank Kolb van de Universität Tübingen (die speciaal voor het congres naar Nederland kwam) belichtten zeer uiteenlopende aspecten van het debat om de historiciteit van Troje en het Nachleben van de fascinerende stad aan de Hellespont in literatuur en cultuur.res: Troje – De Stad. De Oorlog. De Legende.

Banner Troje

We kijken terug op een geslaagde congresdag en willen via deze weg nog een laatste maal alle bezoekers, partners en medewerkers bedanken voor hun betrokkenheid. Het congres is een treffend voorbeeld van de doelstellingen van de stichting, die zich bezig houdt met relaties tussen Oost en West vanaf de oudheid en de doorwerking daarvan in later tijd. Naast de rijke archeologische context van het historische Troje in het noordwesten van Klein-Azië staat op de congresdag met name de Homerische traditie centraal, alsmede de vroege Hettitische teksten die de Trojaanse oorlog in een historisch perspectief plaatsen. Tenslotte is er ook ruim aandacht voor de receptie van Troje, met name in de Middeleeuwen en in het Osmaanse Rijk.

Programma

Ochtendprogramma: Troje – Feit en Fictie

10.00 Floris van den Eijnde – Welkom en introductie
10.05 Frank Kolb – Phantom-Trojans at the Dardanelles?
12.50 Eric Moormann – Stichting Zenobia

11.00 Koffie

11.30 Gert Jan van Wijngaarden – Troje en andere verhalen. Epische archeologie?
11.50 Willemijn Waal – Van Alaksandu van Wilusa tot Alexander van Ilios. Troje en de Trojaanse Oorlog in Hettitische bronnen
12.10 Jorrit Kelder – De Achijawa kwestie
12.30 Floris van den Eijnde – Troje. Tussen Achilles en Alexander

13.00 Lunch

Middagprogramma: Het voortleven van Troje in latere tijden

14.00 Mathieu de Bakker – Homerus en de vereeuwiging van het vergankelijke Troje
14.30 Christiaan Caspers – Troje in de Griekse Tragedie
15.00 Ludo Jongen – Achilles: een onbehouwen rouwdouw

15.30 Thee

15.50 Gunay Uslu – Homerus, Troje en Turkije
16.40 Lucinda Dirven – Uitreiking Zenobia Essayprijs
16.50 Nawoord voorzitter Zenobia

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

Toekenningen