Het Achtste: informatie, programma, aanmelding

In 2014 is het 2000 jaar geleden dat Augustus (63 v.Chr. – 14 n.Chr.) overleed, de man die de geschiedenis is ingegaan als de eerste keizer van het Romeinse Rijk. Hij liet niet alleen een stad van marmer achter, maar vooral ook een politieke erfenis die de wereldgeschiedenis verregaand heeft beïnvloed. Bij zijn dood regeerde Rome over de mediterrane wereld, een geglobaliseerd rijk dat zich uitstrekte van de Rijn tot de Rode Zee en de zoomlijn der woestijn. Het Oostelijke Middellandse Zee-bekken (Griekenland, Klein-Azië, Syrië en Egypte) speelde in alle opzichten een cruciale rol in zijn bewind, zowel economisch en machtspolitiek als cultureel en ideologisch.

Het Achtste Zenobiacongres, getiteld Augustus en het Oosten, is geheel gewijd aan de veelzijdige en soms onderbelichte rol die het mediterrane Oosten speelde in de politiek van Augustus en de cultuur van zijn tijd. Het motto van het congres is ontleend aan Augustus’ hofdichter Vergilius, die de Romeinse machthebber typeerde als spoliis Orientis onustum (“beladen met buit van het Oosten”, Aeneis I.289) –– een indicatie dat ook in de perceptie van de Romeinen het Oosten en zijn (culturele) rijkdommen een essentieel onderdeel uitmaakte van het succesvolle bewind van Rome’s ‘eerste keizer’.

Aanmelden voor het congres

Augustus poster

Programma

12.30 Zaal open voor registratie – Bazar open – koffie en thee in Tetterodebibliotheek

13.15 OPENING: Welkom en introductie Raaflaub

BLOK 1
13.30 Kurt Raaflaub (Brown University, Providence, USA) – examining the late Republican background to Rome’s eastern policies, with a focus on Pompey and Caesar but culminating in Augustus;
14.25 Olivier Hekster (Radboud Universiteit, Nijmegen) – over Augustus’ verbeelding van zijn macht in het Oosten;
14.50 Miguel John Versluys (Universiteit Leiden) – Augustus: Hellenistisch vorst, Egyptische farao.

15.15 Discussie blok 1

Koffie- en theebuffet in Tetterodebibliotheek en Senaatskamer

BLOK 2
16.10 David Rijser (Universiteit van Amsterdam) – over de augusteïsche receptie van de hellenistische culturele canon: Pergamese beeldende kunst en Alexandrijnse literatuur
16.35 Diederik Burgersdijk (Radboud Universiteit, Nijmegen) – over de augusteïsche politiek van Constantijn en de christelijke interpretatie van Vergilius’ 4e Ecloge in de Late Oudheid
16.50 Nathalie de Haan (Radboud Universiteit, Nijmegen) – over de receptie van Augusteïsche imperiale modellen als rechtvaarding van de koloniale expansie van de eenheidsstaat Italië in Noord-Afrika (Libië) en de Egeïsche Zee (Dodekanesos), van Mazzini tot het fascisme.

17.15 Discussie blok 2 en einddiscussie

19.00 Mogelijkheid tot bezoeken van het Augustustentoonstelling in het Allard Pierson Museum tijdens de Amsterdamse Museumn8 (tot 2u, op eigen gelegenheid)

Aanmelden

 

Siba Sahabi bij Kunsthandel Archea in Amsterdam

Kunsthandel Archea heeft de internationaal vermaarde kunstenaar Siba Sahabi bereid gevonden om op 10, 11 en 12 oktober in Amsterdam te exposeren. Sahabi ‘s werk is geïnspireerd op de Oudheid, en een gedeelte ervan is te bewonderen en te koop.

Sahabi

Op de volgende dagen wordt Sahabi’s werk tentoongesteld:

Vrijdag 10 oktober: 15:00-18:00 (Voorbezichtiging)
Zaterdag 11 oktober: 12:00-17:00 (Vernissage)
Zondag 12 oktober: 12:00-17:00 (Finissage)

De tentoonstelling vindt plaats bij Archea, op de Nieuwe Spiegelstraat 37. U kunt hier terecht voor meer informatie.

Op alle dagen zal Archea een glaasje schenken.

 

Zenobiaseminar te Leiden 17 oktober

Op vrijdag 17 oktober organiseert Stichting Zenobia als voorbereiding op het Achtste Zenobiacongres een interessant seminar in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, getiteld ‘Augustus – de Man en de Mythe in de Christelijke Oudheid’, onder leiding van professor Jürgen Zangenberg. Jürgen Zangenberg is hoogleraar Cultuur en Geschiedenis van het Antieke Jodendom en het Vroege Christendom aan de Universiteit Leiden. Het thema van dit seminar zal de vroegchristelijke receptie van keizer Augustus zijn; men begint bij het Lucasevangelie in het Nieuwe Testament en eindigt in de vroege Middeleeuwen.  Professor Zangenberg zal u alles vertellen over de omgang van christelijke auteurs met de grote Romeinse – heidense! – keizer en er zal samen een aantal essentiële teksten gelezen worden, met veel ruimte voor discussie.

gemma

Het seminar begint om 13:15 en is rond 15:15 afgelopen. Voor hen die dat leuk vinden, zullen we daarna afsluiten met een archeologische noot. Professor Ruurd Halbertsma, de conservator van het RMO, leidt ons dan langs de kopie van de bekende Augustus Bevilacqua en de wereldberoemde Gemma Constantiniana, die sinds kort de collectie van het RMO sieren.

Deelname aan het seminar is kosteloos. Vanwege het beperkt aantal plaatsen is aanmelding wel wenselijk. U kunt zich aanmelden door te mailen naar l.m.jansen.2@umail.leidenuniv.nl.

Voorkennis is niet nodig, het seminar staat nadrukkelijk open voor iedereen die geïnteresseerd is in keizer Augustus en zijn receptie.

Debat over de Indonesische islam in Nederlandse musea

Op donderdag 2 oktober vindt er in de Muiderkerk te Amsterdam een debat plaats over de oorzaken van de geringe aandacht voor de Indonesische islam in de Nederlandse musea. Mirjam Shatanawi, conservator Midden-Oosten & Noord Afrika van het Tropenmuseum en jurylid voor de Zenobia Essayprijs, publiceerde onlangs het boek Islam at the Tropenmuseum. Dat boek vormt de aanleiding tot het debat. Hieronder volgt uitgebreidere informatie.

Het debat wordt ingeleid door James Bennett, conservator Aziatische kunst van de Art Gallery of South AustraliaVoorheen was Bennett conservator South East Asian art and Material Culture bij Museum and Art Gallery of the Northern TerritoryHij heeft talrijke tentoonstellingen samengesteld, waaronder de baanbrekende tentoonstelling Crescent Moon: Islamic Art & Civilisation in South East Asia. Hij zal ingaan op hoe hij deze nieuwe kijk op de relatie tussen Indonesië, kunst en islam vorm gaf en welke keuzes hij daarbij maakte.

Auteur Mirjam Shatanawi zal aan de hand van voorbeelden uit het boek een korte introductie geven op de rol van de islam in de collecties van het Tropenmuseum. Andere sprekers zijn Marieke Bloembergen (KITLV) en Remco Raben (Universiteit Utrecht). Het gesprek zal worden geleid door Bart Barendregt (Universiteit Leiden).

Praktische informatie
Locatie: Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, Amsterdam
Tijd: 19.00 – 22.00 uur. Inloop vanaf 18.30 uur.
Voertaal: Engels

Aanmelden via e-mail

Voor meer informatie zie de website of neemt contact op per e-mail.

Deze avond wordt georganiseerd door het Research Centre for Material Culture als onderdeel van de Converstation with Things Series. In het Research Centre for Material Culture zijn de wetenschappelijke activiteiten van het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) gebundeld.

Islam at the Tropenmuseum is het vijfde deel in een series publicaties over de collecties van het Tropenmuseum en hun verzamelgeschiedenis. Het boek is online en op de avond zelf verkrijgbaar.

De sprekers zijn bekend

Inmiddels zijn alle sprekers van het Achtste bekend. Graag stelt Zenobia ze bij dezen kort aan u voor.

Kurt Raaflaub

Kurt Raaflaub is Professor Emeritus of Classics and History aan de prestigieuze Brown University in Providence (Rhode Island, USA). Hij geldt als een van de meest veelzijdige oudhistorici in zowel de Engels- als Duitstalige academische wereld. Van zijn talrijke publicaties op het gebied van de sociale, politieke en intellectuele geschiedenis van zowel de Griekse als de Romeinse oudheid is hier met name de kiemkrachtige bundel Between republic and empire: interpretations of Augustus and his principate (Berkeley 1990), die hij samen met Mark Toher bezorgde, het vermelden waard.

Op het Augustus-en-het-Oostencongres zal Kurt Raaflaub spreken over de achtergrond van Romes Oostenpolitiek, met speciale aandacht daarbinnen voor Pompeius, Caesar, en uiteindelijk Augustus.

Olivier Hekster

Olivier Hekster is hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 2002 op een proefschrift over keizer Commodus aan de universiteiten van Oxford en Nijmegen. Zijn onderzoek richt zich op de rol van ideologie in de Romeinse oudheid in het algemeen en de beeldvorming van Romeinse keizers in het bijzonder. Nadruk hierbij ligt op hoe keizers hun macht via verschillende media laten gelden. Hierover publiceerde hij in het Nederlandse taalgebied Romeinse keizers. De macht van het imago (Amsterdam 2009). Daarnaast is Olivier Hekster lid van het bestuur van OIKOS, Nederlands nationale onderzoeksschool voor klassieken.

Op het Augustus-en-het-Oostencongres zal Olivier Hekster spreken over de verschillende manieren waarop de eerste Romeinse keizer in het Oosten werd weergegeven.

Miguel John Versluys

Miguel John Versluys is universitair hoofddocent Klassieke en Mediterrane Archeologie aan de Universiteit Leiden. In 2001 promoveerde hij aan diezelfde universiteit op Romeinse representaties van Egypte en de Nijl in het bijzonder. Zijn speciale interesse gaat uit naar culturele interactie in het Romeinse en Hellenistische Middellandse Zeegebied, het nabije Oosten en Egypte. Hij leidt momenteel een VIDI-project over de rol van Egypte in de Romeinse wereld. In 2012 ontving hij de Zenobia Essayprijs voor zijn artikel ‘Egypt as part of the Roman koinè: mnemohistory and the Iseum Campense in Rome’ (2012).

Op het Augustus-en-het-Oostencongres zal Miguel John Versluys spreken over de figuur Augustus in de hoedanigheid van Hellenistisch vorst en Egyptisch farao.

David Rijser

David Rijser is universitair docent Latijn aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 2006 op een studie naar de relatie tussen de visuele cultuur van de Renaissance en de (vaak Latijnstalige) literatuur van die periode: Raphael’s Poetics. Art and Poetry in High Renaissance Rome. In januari verschijnt bij de Bezige Bij van zijn hand een lijvige studie over antiekenreceptie en de culturele canon. Hij heeft zich intensief met de Augusteïsche cultuur beziggehouden, in het bijzonder in verband met het werk van Vergilius. Rijser schrijft regelmatig voor de boekenbijlage van NRC Handelsblad.

Op het Augustus-en-het-Oostencongres zal David Rijser spreken over de augusteïsche receptie van de hellenistische culturverschijnselen en in het bijzonder de verbanden tussen Augustus’ Rome enerzijds, en Pergamum en Alexandrië anderzijds.

Diederik Burgersdijk

Diederik Burgersdijk is als senior onderzoeker en docent Latijn verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en als gastonderzoeker aan het Allard Pierson Museum. Hij is gespecialiseerd in de historiografie en retorica van Rome in de vierde eeuw na Christus. Voorts is hij voorzitter van de Stichting Zenobia, waarvoor hij, samen met Willemijn Waal, Constantinopel, Mozaïek van de Byzantijnse Metropool (Leiden 2011) en Alexander en Darius. De Macedoniër in de Spiegel van het Nabije Oosten (Hilversum 2013) redigeerde.

Op het Augustus-en-het-Oostencongres zal Diederik Burgersdijk spreken over de augusteïsche politiek van Constantijn en de christelijke interpretatie van Vergilius’ 4e Ecloge in de Late Oudheid.

Nathalie de Haan

Nathalie de Haan is universitair docent Oude Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van 2000 tot 2006 was zij achtereenvolgens medewerker en hoofd van de afdeling Oudheid van het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome. In die jaren promoveerde zij op een studie naar Romeinse privébaden (2003). Ook redigeerde ze met Stephan Mols het boek Cultuurgeschiedenis van de oudheid (Zwolle 2012). Van februari tot en met juni 2014 was ze Research Fellow aan het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study), waar ze onderzoek deed naar de vraag hoe archeologisch onderzoek en cultureel erfgoed samenhingen met uiteenlopende ideeën over ‘cultural citizenship’ in het fascistische Italië van de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw.

Op het Augustus-en-het-Oostencongres zal Nathalie de Haan spreken over de receptie van Augustus en het Romeinse imperium als rechtvaardiging van de koloniale expansie van de eenheidsstaat Italië in Noord-Afrika (Libië) en de Egeïsche Zee (Dodekanesos), van Mazzini tot het fascisme.

Augustus en het Oosten

Vol trots kondigen we de titel, datum en hoofdspreker van ons volgende congres aan. Het Achtste Zenobiacongres, getiteld ‘Augustus en het Oosten - spoliis orientis onustum‘, zal op 1 november 2014 plaatsvinden in de Aula der Universiteit van Amsterdam. Stichting Zenobia herdenkt daarmee de tweeduizendste sterfdag van Augustus (63 v. Chr. – 14. n. Chr.), de man die de geschiedenis is ingegaan als de eerste keizer van het Romeinse Rijk. Graag maken we hierbij het nieuws openbaar dat de eminente oudhistoricus Kurt Raaflaub, Emeritus Professor of Classics and History aan Brown University (Providence, Rhode Island, USA), als hoofdspreker speciaal voor het congres naar Nederland komt. Raaflaub is expert op het gebied van de sociale, politieke en intellectuele geschiedenis van de Griekse en Romeinse oudheid en geniet onder andere bekendheid vanwege zijn veelgeprezen bundel Between republic and empire: interpretations of Augustus and his principate (Berkeley 1990) - hier online te bestellen. Wij kijken uit naar 1 november.

Link: Raaflaubs persoonlijke website.

Sicilië congres

Poster Siciliëcongres KLEIN met vroegboekkorting

Voldaan kijken we terug op het congres over Sicilië van 26 oktober. Met meer dan 250 betrokkenen hebben we mogen genieten van een bijzonder succesvolle dag. Lezingen die het tijdvak tussen de oude Grieken en de Cosa Nostra besloegen hebben ons jaarlijks congres van waardevolle inhoud voorzien, waarvoor nogmaals grote dank aan de sprekers. Na een herhaaldelijk dankwoord aan het organiserend comité, de sprekers, de mede-organisatoren en onze sponsor Labrys is het op deze plaats niet allermnst gepast ons laatste dankwoord te richten aan al de bezoekers en donateurs. Hoeveel inzet er ook van de andere partijen gevraagd wordt, het verloop van het jaarlijks congres is kansloos zonder uw aanwezigheid en steun. Uw betrokkenheid bij Stichting Zenobia zorgt er dan ook voor dat haar werkzaamheden voortgezet kunnen worden en we vol goede moed voorbereidingen kunnen treffen voor een nieuw congres in het najaar van 2014.

Voorjaarscongres: De Zwarte Zee

Collage2

In de uitverkochte Nina van Leerzaal van het Allard Pierson Museum in Amsterdam vond op vrijdag 11 april het  Zenobia Voorjaarsymposium plaats onder de titel De Zwarte Zee: Steppevolkeren in de spiegel van de Griekse beschaving. Dit was in het kader van de tentoonstelling De Krim: Goud en Geheimen van de Zwarte Zee. Vier top-onderzoekers werden hierbij in de gelegenheid gesteld hun werk te presenteren, waarbij archeologische, taalkundige en literaire aspecten van dit gebied de revue passeerden.
Wij danken alle aanwezigen voor hun komst en aandacht. Natuurlijk hopen wij u weer te kunnen begroeten op zaterdag 1 november 2014 voor het grote jaarlijkse Zenobiacongres over keizer Augustus.