Lezing Johan Weststeijn

Functies

Op vrijdag 6 juni 2014 gaf UvA-onderzoeker Johan Weststeijn  een lezing over zijn lopende onderzoek over Arabische intellectuelen en de Trojaanse Oorlog. De lezing vond plaats in zaal 6.25 van het P. C. Hoofthuis te Amsterdam.

Lezing Diederik Burgersdijk

11 juni: Lezing bij de tentoonstelling over de Krim van het Allard Pierson Museum

Hunnen op de Krim. Ammianus Marcellinus’ beschrijving van een volksverhuizing.

In het laatste boek van zijn Res Gestae (Geschiedenis van Rome, eind vierde eeuw) beschrijft Ammianus Marcellinus hoe de Hunnen als een wervelende bergbeek uit de steppen van Centraal-Azië op het Romeinse rijk afstormen, gedreven door verlangen naar buit. Samen met de Gothen vormen zij een niet te stuiten macht die Rome meermaals aan de rand van de afgrond brengt.

De beschrijving van dit volk is echter voor het grootste deel fictief en gebaseerd op Herodotus’ verslag van de Skythen. In deze lezing (13:00-14:00) zal het zogenaamde Hunnenexcurs tot op de bodem van de Maeotische zee behandeld worden.

Diederik Burgersdijk, de voorzitter van Stichting Zenobia, is als Latinist verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en gespecialiseerd in het proza van de late oudheid.

Meer informatie over deze lezing vindt u op de website van het Allard Pierson Museum.

Cornelis Haga Award

Stichting Zenobia feliciteert haar gewaardeerde collega het Allard Pierson Museum, en in het bijzonder directeur dr. Wim Hupperetz en projectleider Troje drs. Maria Schilder, die op 1 juni beide de Cornelis Haga Award ontvingen. Deze prijs wordt door het NTTF (The Netherlands-Turkey Friendship Foundation) uitgereikt aan mensen en organisaties die zich op een bijzondere manier hebben ingezet om de vriendschapsbanden tussen Nederland en Turkije te versterken.

Augustus en het Oosten

Vol trots kondigen we de titel, datum en hoofdspreker van ons volgende congres aan. Het Achtste Zenobiacongres, getiteld ‘Augustus en het Oosten - spoliis orientis onustum‘, zal op 1 november 2014 plaatsvinden in de Aula der Universiteit van Amsterdam. Stichting Zenobia herdenkt daarmee de tweeduizendste sterfdag van Augustus (63 v. Chr. – 14. n. Chr.), de man die de geschiedenis is ingegaan als de eerste keizer van het Romeinse Rijk. Graag maken we hierbij het nieuws openbaar dat de eminente oudhistoricus Kurt Raaflaub, Emeritus Professor of Classics and History aan Brown University (Providence, Rhode Island, USA), als hoofdspreker speciaal voor het congres naar Nederland komt. Raaflaub is expert op het gebied van de sociale, politieke en intellectuele geschiedenis van de Griekse en Romeinse oudheid en geniet onder andere bekendheid vanwege zijn veelgeprezen bundel Between republic and empire: interpretations of Augustus and his principate (Berkeley 1990) - hier online te bestellen. Wij kijken uit naar 1 november.

Link: Raaflaubs persoonlijke website.

Sicilië congres

Poster Siciliëcongres KLEIN met vroegboekkorting

Voldaan kijken we terug op het congres over Sicilië van 26 oktober. Met meer dan 250 betrokkenen hebben we mogen genieten van een bijzonder succesvolle dag. Lezingen die het tijdvak tussen de oude Grieken en de Cosa Nostra besloegen hebben ons jaarlijks congres van waardevolle inhoud voorzien, waarvoor nogmaals grote dank aan de sprekers. Na een herhaaldelijk dankwoord aan het organiserend comité, de sprekers, de mede-organisatoren en onze sponsor Labrys is het op deze plaats niet allermnst gepast ons laatste dankwoord te richten aan al de bezoekers en donateurs. Hoeveel inzet er ook van de andere partijen gevraagd wordt, het verloop van het jaarlijks congres is kansloos zonder uw aanwezigheid en steun. Uw betrokkenheid bij Stichting Zenobia zorgt er dan ook voor dat haar werkzaamheden voortgezet kunnen worden en we vol goede moed voorbereidingen kunnen treffen voor een nieuw congres in het najaar van 2014.

Voorjaarscongres: De Zwarte Zee

Collage2

In de uitverkochte Nina van Leerzaal van het Allard Pierson Museum in Amsterdam vond op vrijdag 11 april het  Zenobia Voorjaarsymposium plaats onder de titel De Zwarte Zee: Steppevolkeren in de spiegel van de Griekse beschaving. Dit was in het kader van de tentoonstelling De Krim: Goud en Geheimen van de Zwarte Zee. Vier top-onderzoekers werden hierbij in de gelegenheid gesteld hun werk te presenteren, waarbij archeologische, taalkundige en literaire aspecten van dit gebied de revue passeerden.
Wij danken alle aanwezigen voor hun komst en aandacht. Natuurlijk hopen wij u weer te kunnen begroeten op zaterdag 1 november 2014 voor het grote jaarlijkse Zenobiacongres over keizer Augustus.

Zevende Zenobiacongres: Sicilië, begeerd en bevochten

Locatie: Aula van de Universiteit van Amsterdam

Datum: 26 oktober 2013

Voor wie de rijkgeschakeerde geschiedenis van het Middellandse Zeegebied in al haar historische en culturele rijkdom wil leren kennen, is er wellicht geen beter vertrekpunt dan Sicilië. Nergens anders hebben alle culturen van de Mediterranée zozeer hun sporen nagelaten: Griekse tempels en Romeinse steden staan er nog steeds naast Arabische paleizen en Romaanse kathedralen; Staufische burchten en barokke pleinen naast Spaanse kazernes en de monumenten van de Italiaanse eenheid. Als het grote kruispunt van de Middellandse Zee is Sicilië altijd door vreemde machten «begeerd en bevochten», vanuit alle windstreken steeds weer gekoloniseerd en veroverd. Achtentwintig eeuwen lang heeft het eiland, strategisch gelegen in het hart van de Middellandse Zee, als stille getuige van de wereldgeschiedenis al die invloeden in zich opgenomen. Het resultaat is een unieke smeltkroes van culturen, die ook nu nog het leven op Sicilië bepaalt.

Vandaag de dag dankt Sicilië haar faam vooral aan de maffiafilms, het spectaculaire landschap van de Etna, de azuurblauwe zee en haar ongelooflijk rijke keuken. Het eiland dat we kennen van Il Gattopardo is echter niet te doorgronden zonder een brede blik op haar gelaagde geschiedenis. Het Zevende Zenobiacongres is daarom gewijd aan die ongekende historische rijkdom en de talrijke invloeden waaruit het moderne Sicilië is geboren. Het wordt een dag over de confrontatie tussen alle wisselende bewoners en veroveraars, zowel onderling, als in relatie tot het eeuwige gegeven van Sicilië’s geografische positie. Er is ruime aandacht voor mythologie, geschiedenis, literatuur, kunstgeschiedenis, muziek en politiek, vanuit oostelijk én westelijk perspectief, van de oudheid tot heden.

Programma (klik op een naam voor een toelichting op betreffende spreker)

10.00 Welkom door Diederik Burgersdijk
10.20 Keynote: Prof. Dr. David Abulafia – The Kingdom of Sicily: from Arab-Norman kingdom to Latin kingdom.

11.20 – 11.40 Koffiepauze

11.40 Henk Singor - Griekse tirannen op Sicilië: een apart soort?
12.10 Casper de Jonge - Sicilië en de geboorte van de Griekse Retorica.
12.40 Jacqueline Klooster – Begin, Muzen, de bucolische zang. Sicilië als geboortegrond van de pastorale.

13.10 Lunchpauze

14.00 Diederik Burgersdijk – De geboorte van het imperium. Vergilius’ Aeneis V en Sicilië.
14.30 Maaike van Berkel – Sicilië door Arabische ogen.

15.00 – 15.20 Theepauze

15.20 Hein van Eekert – “Oh patria!” Rossini’s Tancredi keert terug op zijn geliefde eiland.
15.50 Marc Leijendekker - t.b.a.

Locatie: Aula, Universiteit van Amsterdam, Singel 411, 1012 XM Amsterdam.

Het Siciliëcongres is het zevende in een reeks van grote publiekscongressen over historische verhoudingen tussen het Oosten en het Westen die de Stichting Zenobia met diverse partners organiseert. De Zenobiacongressen hebben als doel de meest recente wetenschappelijke inzichten op een aantrekkelijke manier voor een groot publiek toegankelijk te maken. Dit jaar komt een vermaarde Britse geleerde speciaal voor het congres naar Nederland. David Abulafia, hoogleraar aan de universiteit van Cambridge, is auteur van o.a. The Great Sea (Penguin 2011), een epische geschiedenis van de Middellandse Zee van 3500 v.Chr. tot nu. Die zee is ook het onderwerp van de tentoonstelling Sicilië en de Zee in het Allard Pierson Museum, die in 2014 opent en waar het congres inhoudelijk bij aansluit.

Om een goede schatting te kunnen maken van het aantal bezoekers zijn we erg blij met vroege aanmeldingen. Om die reden is de toegangsprijs € 2,50 lager bij aanmelding vóór 1 oktober. Aanmelden voor het congres

Het Siciliëcongres wordt georganiseerd door de Stichting Zenobia in samenwerking met:

APM-UVA_logo_zwartjpg
logo Ambassadeurs KNIRLogo EOLlogo Dante AmsterdamLogo Nkv - VOOR WITTE ACHTERGROND

En mede mogelijk gemaakt door:

logo Labrys

Zesde Zenobiacongres

Locatie: Aula van de Universiteit van Amsterdam

Datum: 3 november 2012

Op 3 november 2012 vond in de Aula van de Universiteit van Amsterdam het congres Troje: de stad, de oorlog, de legende plaats, georganiseerd door de Stichting Zenobia in samenwerking met diverse partners. Het drukbezochte congres sloot aan bij de grote publiekstentoonstelling over Troje in het Allard Pierson Museum van de Universiteit van Amsterdam. Negen sprekers, onder wie de vermaarde Trojespecialist prof. Frank Kolb van de Universität Tübingen (die speciaal voor het congres naar Nederland kwam) belichtten zeer uiteenlopende aspecten van het debat om de historiciteit van Troje en het Nachleben van de fascinerende stad aan de Hellespont in literatuur en cultuur.res: Troje – De Stad. De Oorlog. De Legende.

Banner Troje

We kijken terug op een geslaagde congresdag en willen via deze weg nog een laatste maal alle bezoekers, partners en medewerkers bedanken voor hun betrokkenheid. Het congres is een treffend voorbeeld van de doelstellingen van de stichting, die zich bezig houdt met relaties tussen Oost en West vanaf de oudheid en de doorwerking daarvan in later tijd. Naast de rijke archeologische context van het historische Troje in het noordwesten van Klein-Azië staat op de congresdag met name de Homerische traditie centraal, alsmede de vroege Hettitische teksten die de Trojaanse oorlog in een historisch perspectief plaatsen. Tenslotte is er ook ruim aandacht voor de receptie van Troje, met name in de Middeleeuwen en in het Osmaanse Rijk.

Programma

Ochtendprogramma: Troje – Feit en Fictie

10.00 Floris van den Eijnde – Welkom en introductie
10.05 Frank Kolb – Phantom-Trojans at the Dardanelles?
12.50 Eric Moormann – Stichting Zenobia

11.00 Koffie

11.30 Gert Jan van Wijngaarden – Troje en andere verhalen. Epische archeologie?
11.50 Willemijn Waal – Van Alaksandu van Wilusa tot Alexander van Ilios. Troje en de Trojaanse Oorlog in Hettitische bronnen
12.10 Jorrit Kelder – De Achijawa kwestie
12.30 Floris van den Eijnde – Troje. Tussen Achilles en Alexander

13.00 Lunch

Middagprogramma: Het voortleven van Troje in latere tijden

14.00 Mathieu de Bakker – Homerus en de vereeuwiging van het vergankelijke Troje
14.30 Christiaan Caspers – Troje in de Griekse Tragedie
15.00 Ludo Jongen – Achilles: een onbehouwen rouwdouw

15.30 Thee

15.50 Gunay Uslu – Homerus, Troje en Turkije
16.40 Lucinda Dirven – Uitreiking Zenobia Essayprijs
16.50 Nawoord voorzitter Zenobia

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

Toekenningen