Aanmelding voor het Achtste geopend

Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor het Achtste Zenobiacongres, Augustus en het Oosten, dat zal plaatsgrijpen op 1 november 2014 in de Aula der Universiteit van Amsterdam. Daarvoor kunt u hier terecht. Hieronder volgt kort en krachtig de belangrijkste informatie over het Achtste Zenobiacongres.

infoposter Augustus webformaat

Het Achtste Zenobiacongres - Augustus en het Oosten
Stichting Zenobia
Zaterdag 1 november 2013, 13.00-18.00
Aula, Universiteit van Amsterdam

Als achtste in een reeks van grote wetenschappelijke publiekscongressen over Zenobia van Palmyra (2008), Constantinopel (2009), Alexander en Darius (2010), de Etrusken (2011), Troje (2012) en Sicilië (2013) organiseert Stichting Zenobia op zaterdag 1 november 2014 een congres over Augustus (63 v.Chr. – 14 n.Chr.), de man die de geschiedenis is ingegaan als de eerste keizer van het Romeinse Rijk. Augustus liet niet alleen een stad van marmer achter, maar vooral ook een politieke erfenis die de wereldgeschiedenis verregaand heeft beïnvloed. In 2014 wordt de 2000ste sterfdag van Augustus herinnerd. Het Achtste Zenobiacongres, getiteld Augustus en het Oosten, is geheel gewijd aan de veelzijdige en soms onderbelichte rol die het oostelijke Middellandse Zeebekken (Griekenland, Klein-Azië, Syrië en Egypte) speelde in zijn bewind, zowel economisch en machtspolitiek als cultureel en ideologisch. Inhoudelijk sluit het congres aan bij de nieuwe tentoonstelling 2000 jaar Keizer Augustus in het Allard Pierson Museum, die na afloop van het congres tijdens de Amsterdamse Museumnacht te bezoeken zal zijn.

Debat over de Indonesische islam in Nederlandse musea

Op donderdag 2 oktober vindt er in de Muiderkerk te Amsterdam een debat plaats over de oorzaken van de geringe aandacht voor de Indonesische islam in de Nederlandse musea. Mirjam Shatanawi, conservator Midden-Oosten & Noord Afrika van het Tropenmuseum en jurylid voor de Zenobia Essayprijs, publiceerde onlangs het boek Islam at the Tropenmuseum. Dat boek vormt de aanleiding tot het debat. Hieronder volgt uitgebreidere informatie.

Het debat wordt ingeleid door James Bennett, conservator Aziatische kunst van de Art Gallery of South AustraliaVoorheen was Bennett conservator South East Asian art and Material Culture bij Museum and Art Gallery of the Northern TerritoryHij heeft talrijke tentoonstellingen samengesteld, waaronder de baanbrekende tentoonstelling Crescent Moon: Islamic Art & Civilisation in South East Asia. Hij zal ingaan op hoe hij deze nieuwe kijk op de relatie tussen Indonesië, kunst en islam vorm gaf en welke keuzes hij daarbij maakte.

Auteur Mirjam Shatanawi zal aan de hand van voorbeelden uit het boek een korte introductie geven op de rol van de islam in de collecties van het Tropenmuseum. Andere sprekers zijn Marieke Bloembergen (KITLV) en Remco Raben (Universiteit Utrecht). Het gesprek zal worden geleid door Bart Barendregt (Universiteit Leiden).

Praktische informatie
Locatie: Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, Amsterdam
Tijd: 19.00 – 22.00 uur. Inloop vanaf 18.30 uur.
Voertaal: Engels

Aanmelden via e-mail

Voor meer informatie zie de website of neemt contact op per e-mail.

Deze avond wordt georganiseerd door het Research Centre for Material Culture als onderdeel van de Converstation with Things Series. In het Research Centre for Material Culture zijn de wetenschappelijke activiteiten van het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) gebundeld.

Islam at the Tropenmuseum is het vijfde deel in een series publicaties over de collecties van het Tropenmuseum en hun verzamelgeschiedenis. Het boek is online en op de avond zelf verkrijgbaar.

De sprekers zijn bekend

Inmiddels zijn alle sprekers van het Achtste bekend. Graag stelt Zenobia ze bij dezen kort aan u voor.

Kurt Raaflaub

Kurt Raaflaub is Professor Emeritus of Classics and History aan de prestigieuze Brown University in Providence (Rhode Island, USA). Hij geldt als een van de meest veelzijdige oudhistorici in zowel de Engels- als Duitstalige academische wereld. Van zijn talrijke publicaties op het gebied van de sociale, politieke en intellectuele geschiedenis van zowel de Griekse als de Romeinse oudheid is hier met name de kiemkrachtige bundel Between republic and empire: interpretations of Augustus and his principate (Berkeley 1990), die hij samen met Mark Toher bezorgde, het vermelden waard.

Op het Augustus-en-het-Oostencongres zal Kurt Raaflaub spreken over de achtergrond van Romes Oostenpolitiek, met speciale aandacht daarbinnen voor Pompeius, Caesar, en uiteindelijk Augustus.

Olivier Hekster

Olivier Hekster is hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 2002 op een proefschrift over keizer Commodus aan de universiteiten van Oxford en Nijmegen. Zijn onderzoek richt zich op de rol van ideologie in de Romeinse oudheid in het algemeen en de beeldvorming van Romeinse keizers in het bijzonder. Nadruk hierbij ligt op hoe keizers hun macht via verschillende media laten gelden. Hierover publiceerde hij in het Nederlandse taalgebied Romeinse keizers. De macht van het imago (Amsterdam 2009). Daarnaast is Olivier Hekster lid van het bestuur van OIKOS, Nederlands nationale onderzoeksschool voor klassieken.

Op het Augustus-en-het-Oostencongres zal Olivier Hekster spreken over de verschillende manieren waarop de eerste Romeinse keizer in het Oosten werd weergegeven.

Miguel John Versluys

Miguel John Versluys is universitair hoofddocent Klassieke en Mediterrane Archeologie aan de Universiteit Leiden. In 2001 promoveerde hij aan diezelfde universiteit op Romeinse representaties van Egypte en de Nijl in het bijzonder. Zijn speciale interesse gaat uit naar culturele interactie in het Romeinse en Hellenistische Middellandse Zeegebied, het nabije Oosten en Egypte. Hij leidt momenteel een VIDI-project over de rol van Egypte in de Romeinse wereld. In 2012 ontving hij de Zenobia Essayprijs voor zijn artikel ‘Egypt as part of the Roman koinè: mnemohistory and the Iseum Campense in Rome’ (2012).

Op het Augustus-en-het-Oostencongres zal Miguel John Versluys spreken over de figuur Augustus in de hoedanigheid van Hellenistisch vorst en Egyptisch farao.

David Rijser

David Rijser is universitair docent Latijn aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 2006 op een studie naar de relatie tussen de visuele cultuur van de Renaissance en de (vaak Latijnstalige) literatuur van die periode: Raphael’s Poetics. Art and Poetry in High Renaissance Rome. In januari verschijnt bij de Bezige Bij van zijn hand een lijvige studie over antiekenreceptie en de culturele canon. Hij heeft zich intensief met de Augusteïsche cultuur beziggehouden, in het bijzonder in verband met het werk van Vergilius. Rijser schrijft regelmatig voor de boekenbijlage van NRC Handelsblad.

Op het Augustus-en-het-Oostencongres zal David Rijser spreken over de augusteïsche receptie van de hellenistische culturverschijnselen en in het bijzonder de verbanden tussen Augustus’ Rome enerzijds, en Pergamum en Alexandrië anderzijds.

Diederik Burgersdijk

Diederik Burgersdijk is als senior onderzoeker en docent Latijn verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en als gastonderzoeker aan het Allard Pierson Museum. Hij is gespecialiseerd in de historiografie en retorica van Rome in de vierde eeuw na Christus. Voorts is hij voorzitter van de Stichting Zenobia, waarvoor hij, samen met Willemijn Waal, Constantinopel, Mozaïek van de Byzantijnse Metropool (Leiden 2011) en Alexander en Darius. De Macedoniër in de Spiegel van het Nabije Oosten (Hilversum 2013) redigeerde.

Op het Augustus-en-het-Oostencongres zal Diederik Burgersdijk spreken over de augusteïsche politiek van Constantijn en de christelijke interpretatie van Vergilius’ 4e Ecloge in de Late Oudheid.

Nathalie de Haan

Nathalie de Haan is universitair docent Oude Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van 2000 tot 2006 was zij achtereenvolgens medewerker en hoofd van de afdeling Oudheid van het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome. In die jaren promoveerde zij op een studie naar Romeinse privébaden (2003). Ook redigeerde ze met Stephan Mols het boek Cultuurgeschiedenis van de oudheid (Zwolle 2012). Van februari tot en met juni 2014 was ze Research Fellow aan het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study), waar ze onderzoek deed naar de vraag hoe archeologisch onderzoek en cultureel erfgoed samenhingen met uiteenlopende ideeën over ‘cultural citizenship’ in het fascistische Italië van de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw.

Op het Augustus-en-het-Oostencongres zal Nathalie de Haan spreken over de receptie van Augustus en het Romeinse imperium als rechtvaardiging van de koloniale expansie van de eenheidsstaat Italië in Noord-Afrika (Libië) en de Egeïsche Zee (Dodekanesos), van Mazzini tot het fascisme.

Augustus en het Oosten

Vol trots kondigen we de titel, datum en hoofdspreker van ons volgende congres aan. Het Achtste Zenobiacongres, getiteld ‘Augustus en het Oosten - spoliis orientis onustum‘, zal op 1 november 2014 plaatsvinden in de Aula der Universiteit van Amsterdam. Stichting Zenobia herdenkt daarmee de tweeduizendste sterfdag van Augustus (63 v. Chr. – 14. n. Chr.), de man die de geschiedenis is ingegaan als de eerste keizer van het Romeinse Rijk. Graag maken we hierbij het nieuws openbaar dat de eminente oudhistoricus Kurt Raaflaub, Emeritus Professor of Classics and History aan Brown University (Providence, Rhode Island, USA), als hoofdspreker speciaal voor het congres naar Nederland komt. Raaflaub is expert op het gebied van de sociale, politieke en intellectuele geschiedenis van de Griekse en Romeinse oudheid en geniet onder andere bekendheid vanwege zijn veelgeprezen bundel Between republic and empire: interpretations of Augustus and his principate (Berkeley 1990) - hier online te bestellen. Wij kijken uit naar 1 november.

Link: Raaflaubs persoonlijke website.

Sicilië congres

Poster Siciliëcongres KLEIN met vroegboekkorting

Voldaan kijken we terug op het congres over Sicilië van 26 oktober. Met meer dan 250 betrokkenen hebben we mogen genieten van een bijzonder succesvolle dag. Lezingen die het tijdvak tussen de oude Grieken en de Cosa Nostra besloegen hebben ons jaarlijks congres van waardevolle inhoud voorzien, waarvoor nogmaals grote dank aan de sprekers. Na een herhaaldelijk dankwoord aan het organiserend comité, de sprekers, de mede-organisatoren en onze sponsor Labrys is het op deze plaats niet allermnst gepast ons laatste dankwoord te richten aan al de bezoekers en donateurs. Hoeveel inzet er ook van de andere partijen gevraagd wordt, het verloop van het jaarlijks congres is kansloos zonder uw aanwezigheid en steun. Uw betrokkenheid bij Stichting Zenobia zorgt er dan ook voor dat haar werkzaamheden voortgezet kunnen worden en we vol goede moed voorbereidingen kunnen treffen voor een nieuw congres in het najaar van 2014.

Voorjaarscongres: De Zwarte Zee

Collage2

In de uitverkochte Nina van Leerzaal van het Allard Pierson Museum in Amsterdam vond op vrijdag 11 april het  Zenobia Voorjaarsymposium plaats onder de titel De Zwarte Zee: Steppevolkeren in de spiegel van de Griekse beschaving. Dit was in het kader van de tentoonstelling De Krim: Goud en Geheimen van de Zwarte Zee. Vier top-onderzoekers werden hierbij in de gelegenheid gesteld hun werk te presenteren, waarbij archeologische, taalkundige en literaire aspecten van dit gebied de revue passeerden.
Wij danken alle aanwezigen voor hun komst en aandacht. Natuurlijk hopen wij u weer te kunnen begroeten op zaterdag 1 november 2014 voor het grote jaarlijkse Zenobiacongres over keizer Augustus.

Zevende Zenobiacongres: Sicilië, begeerd en bevochten

Locatie: Aula van de Universiteit van Amsterdam

Datum: 26 oktober 2013

Voor wie de rijkgeschakeerde geschiedenis van het Middellandse Zeegebied in al haar historische en culturele rijkdom wil leren kennen, is er wellicht geen beter vertrekpunt dan Sicilië. Nergens anders hebben alle culturen van de Mediterranée zozeer hun sporen nagelaten: Griekse tempels en Romeinse steden staan er nog steeds naast Arabische paleizen en Romaanse kathedralen; Staufische burchten en barokke pleinen naast Spaanse kazernes en de monumenten van de Italiaanse eenheid. Als het grote kruispunt van de Middellandse Zee is Sicilië altijd door vreemde machten «begeerd en bevochten», vanuit alle windstreken steeds weer gekoloniseerd en veroverd. Achtentwintig eeuwen lang heeft het eiland, strategisch gelegen in het hart van de Middellandse Zee, als stille getuige van de wereldgeschiedenis al die invloeden in zich opgenomen. Het resultaat is een unieke smeltkroes van culturen, die ook nu nog het leven op Sicilië bepaalt.

Vandaag de dag dankt Sicilië haar faam vooral aan de maffiafilms, het spectaculaire landschap van de Etna, de azuurblauwe zee en haar ongelooflijk rijke keuken. Het eiland dat we kennen van Il Gattopardo is echter niet te doorgronden zonder een brede blik op haar gelaagde geschiedenis. Het Zevende Zenobiacongres is daarom gewijd aan die ongekende historische rijkdom en de talrijke invloeden waaruit het moderne Sicilië is geboren. Het wordt een dag over de confrontatie tussen alle wisselende bewoners en veroveraars, zowel onderling, als in relatie tot het eeuwige gegeven van Sicilië’s geografische positie. Er is ruime aandacht voor mythologie, geschiedenis, literatuur, kunstgeschiedenis, muziek en politiek, vanuit oostelijk én westelijk perspectief, van de oudheid tot heden.

Programma (klik op een naam voor een toelichting op betreffende spreker)

10.00 Welkom door Diederik Burgersdijk
10.20 Keynote: Prof. Dr. David Abulafia – The Kingdom of Sicily: from Arab-Norman kingdom to Latin kingdom.

11.20 – 11.40 Koffiepauze

11.40 Henk Singor - Griekse tirannen op Sicilië: een apart soort?
12.10 Casper de Jonge - Sicilië en de geboorte van de Griekse Retorica.
12.40 Jacqueline Klooster – Begin, Muzen, de bucolische zang. Sicilië als geboortegrond van de pastorale.

13.10 Lunchpauze

14.00 Diederik Burgersdijk – De geboorte van het imperium. Vergilius’ Aeneis V en Sicilië.
14.30 Maaike van Berkel – Sicilië door Arabische ogen.

15.00 – 15.20 Theepauze

15.20 Hein van Eekert – “Oh patria!” Rossini’s Tancredi keert terug op zijn geliefde eiland.
15.50 Marc Leijendekker - t.b.a.

Locatie: Aula, Universiteit van Amsterdam, Singel 411, 1012 XM Amsterdam.

Het Siciliëcongres is het zevende in een reeks van grote publiekscongressen over historische verhoudingen tussen het Oosten en het Westen die de Stichting Zenobia met diverse partners organiseert. De Zenobiacongressen hebben als doel de meest recente wetenschappelijke inzichten op een aantrekkelijke manier voor een groot publiek toegankelijk te maken. Dit jaar komt een vermaarde Britse geleerde speciaal voor het congres naar Nederland. David Abulafia, hoogleraar aan de universiteit van Cambridge, is auteur van o.a. The Great Sea (Penguin 2011), een epische geschiedenis van de Middellandse Zee van 3500 v.Chr. tot nu. Die zee is ook het onderwerp van de tentoonstelling Sicilië en de Zee in het Allard Pierson Museum, die in 2014 opent en waar het congres inhoudelijk bij aansluit.

Om een goede schatting te kunnen maken van het aantal bezoekers zijn we erg blij met vroege aanmeldingen. Om die reden is de toegangsprijs € 2,50 lager bij aanmelding vóór 1 oktober. Aanmelden voor het congres

Het Siciliëcongres wordt georganiseerd door de Stichting Zenobia in samenwerking met:

APM-UVA_logo_zwartjpg
logo Ambassadeurs KNIRLogo EOLlogo Dante AmsterdamLogo Nkv - VOOR WITTE ACHTERGROND

En mede mogelijk gemaakt door:

logo Labrys

Zesde Zenobiacongres

Locatie: Aula van de Universiteit van Amsterdam

Datum: 3 november 2012

Op 3 november 2012 vond in de Aula van de Universiteit van Amsterdam het congres Troje: de stad, de oorlog, de legende plaats, georganiseerd door de Stichting Zenobia in samenwerking met diverse partners. Het drukbezochte congres sloot aan bij de grote publiekstentoonstelling over Troje in het Allard Pierson Museum van de Universiteit van Amsterdam. Negen sprekers, onder wie de vermaarde Trojespecialist prof. Frank Kolb van de Universität Tübingen (die speciaal voor het congres naar Nederland kwam) belichtten zeer uiteenlopende aspecten van het debat om de historiciteit van Troje en het Nachleben van de fascinerende stad aan de Hellespont in literatuur en cultuur.res: Troje – De Stad. De Oorlog. De Legende.

Banner Troje

We kijken terug op een geslaagde congresdag en willen via deze weg nog een laatste maal alle bezoekers, partners en medewerkers bedanken voor hun betrokkenheid. Het congres is een treffend voorbeeld van de doelstellingen van de stichting, die zich bezig houdt met relaties tussen Oost en West vanaf de oudheid en de doorwerking daarvan in later tijd. Naast de rijke archeologische context van het historische Troje in het noordwesten van Klein-Azië staat op de congresdag met name de Homerische traditie centraal, alsmede de vroege Hettitische teksten die de Trojaanse oorlog in een historisch perspectief plaatsen. Tenslotte is er ook ruim aandacht voor de receptie van Troje, met name in de Middeleeuwen en in het Osmaanse Rijk.

Programma

Ochtendprogramma: Troje – Feit en Fictie

10.00 Floris van den Eijnde – Welkom en introductie
10.05 Frank Kolb – Phantom-Trojans at the Dardanelles?
12.50 Eric Moormann – Stichting Zenobia

11.00 Koffie

11.30 Gert Jan van Wijngaarden – Troje en andere verhalen. Epische archeologie?
11.50 Willemijn Waal – Van Alaksandu van Wilusa tot Alexander van Ilios. Troje en de Trojaanse Oorlog in Hettitische bronnen
12.10 Jorrit Kelder – De Achijawa kwestie
12.30 Floris van den Eijnde – Troje. Tussen Achilles en Alexander

13.00 Lunch

Middagprogramma: Het voortleven van Troje in latere tijden

14.00 Mathieu de Bakker – Homerus en de vereeuwiging van het vergankelijke Troje
14.30 Christiaan Caspers – Troje in de Griekse Tragedie
15.00 Ludo Jongen – Achilles: een onbehouwen rouwdouw

15.30 Thee

15.50 Gunay Uslu – Homerus, Troje en Turkije
16.40 Lucinda Dirven – Uitreiking Zenobia Essayprijs
16.50 Nawoord voorzitter Zenobia

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

Toekenningen