Het elfde Zenobiacongres: programma, sprekers en aanmelden

De aanmelding voor het elfde Zenobiacongres,¡Spanje! Het Nabije Oosten in het Verre Westen, is geopend. Het vindt plaats op zaterdag 22 oktober, in de Aula der Universiteit van Amsterdam.

Het dagvullend programma zal ons langs verschillende oude steden en hun culturen voeren.

De kosten bedragen:

*t/m 22 september*
regulier €42,50
korting (EOL, NKV, APM) €37,50
donateur/Espanje! €32,50
student tot 26 jaar €10,-

*na 22 september*
regulier €47,50
korting (EOL, NKV, APM, Espanje!) €42,50
donateur/Espanje! €37,50
student tot 26 jaar €15,-

U kunt zich hier aanmelden; meer informatie over sprekers en programma vindt u hieronder.

Meer lezen

Filmavond bij Taalhuis: ‘El Cid’

Op 23 september organiseert Zenobia in samenwerking met Taalhuis een filmavond als opwarmer voor het Spanjecongres van 22 oktober. U bent van harte uitgenodigd om de film ‘El Cid’ van Anthony Mann te komen bekijken in het hoofdkwartier van Taalhuis, Muiderstraat 24 te Amsterdam. Vanaf 19:30 is de inloop, om 20:00 start de film. Stichting Zenobia verzorgt een korte inleiding over het epische oorlogsverhaal dat zich afspeelt in het roerige Spanje van de 11e eeuw, bezet door Moren. De toegang is gratis; Taalhuis verzorgt Spaanse hapjes en drankjes waar u desgewenst voor een zeer schappelijke prijs van kunt genieten. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar info@stichtingzenobia.nl.

Poster - El Cid_02

Oproep: stuur nu uw inzending in voor de Zenobia Essayprijs 2016

Zenobia essay prijs

De Zenobia Essayprijs wordt uitgereikt aan de auteur van het beste Nederlandse essay of wetenschappelijk werk (in het vervolg: het werk) dat op interdisciplinaire wijze de doelstelling van de Stichting Zenobia vervult. Ideale essays voldoen aan de volgende punten:

  • Inhoudelijk gerelateerd aan ‘de oudheid’
  • Comparatief element (tussen ‘Oost’ en ‘West’ in de breedste zin van het woord)
  • Geografisch: Mediterraan bekken en aangrenzende regio’s
  • Interdisciplinair
  • Uitgaande van of illustratief voor de relativiteit van Oost/West-constructies

Er is een prijzengeld van € 500,- beschikbaar; dit kan deels worden besteed aan een aanmoedigingsprijs voor ongepubliceerd werk, en (hernieuwde) aandacht voor het prijswinnende werk. Voor ongepubliceerd werk kan men tevens denken aan hulp bij publicatie.

Vorm
Het werk is geschreven op enig moment in de twee jaar voorafgaand aan de deadline voor indiening. Naast deze tijdsbeperking is de inzending niet gedwongen tot een bepaalde vorm, d.w.z. proefschriften, scripties, achtergrondartikelen, opiniestukken, gepubliceerde of ongepubliceerde werken kunnen worden ingediend door de auteur of door derden onder de aandacht van de jury worden gebracht.

Deadline
De Zenobia Essayprijs zal in 2016 opnieuw worden uitgereikt. De deadline voor het indienen van een stuk is 15 september 2016.

Beoordelingscriteria
Naast een vaststelling van de mate waarin ingediend werk inhoudelijk aansluit op de doelstellingen van de Stichting Zenobia let de jury bij de beoordeling van ingediend werk in het bijzonder op:

  • Kwaliteit van de vergelijking: voegt juist het vergelijkende aspect meerwaarde toe? (Wordt de kijk op beide vergeleken elementen verhelderd?)
  • Originaliteit
  • Literaire kwaliteit (leesbaarheid)

Procedure
De essays kunnen worden gestuurd naar essayprijs@stichtingzenobia.nl. De jury komt via correspondentie onder regie van de juryvoorzitter tot een aantal van maximaal 10 genomineerden. De genomineerden worden door de jury van hun nominatie op de hoogte gesteld. Op een tweejaarlijkse vergadering wordt een winnaar geselecteerd. De jury neemt tijdens de vergadering nadere besluiten over de wijze, datum en locatie van uitreiking. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Jury
In de jury hebben zitting prof. dr. Eric Moormann (klassiek archeoloog, Radboud Universiteit Nijmegen; voorzitter), dr. Mathieu de Bakker (classicus, UvA), prof. dr. Maaike van Berkel (arabiste en mediëviste, Radboud Universiteit Nijmegen) en dr. Johan Weststeijn (arabist, UvA).

Meer informatie, inclusief voorgaande winnaars, is te vinden op onze website.

Collegereeks “Over oude talen”

151400_962_1147094352207-3-300x115In samenwerking met het Nederlands Klassiek Verbond en Stichting Zenobia organiseert Taalhuis Amsterdam een collegereeks over oude talen. Waar, wanneer en door wie werden deze talen gesproken, en hoe weten we dat?

Zeven sprekers belichten de talen van het mediterrane gebied in de oudheid, te beginnen in het Assyrische Babylon, en dan van Hettitieten, Egyptenaren, Grieken, Romeinen tot de oude Arabieren. Uw moderator: Diederik Burgersdijk, docent klassieke talen aan Cartesius Lyceum en Radboud Universiteit.

Meer informatie over de collegereeks vindt u hier.

Zenobiëske lezing in Utrecht

In de aanloop naar het elfde Zenobiacongres over de rijke geschiedenis van Spanje organiseert Zenobia een lezing rond hetzelfde thema, op 18 juni in Utrecht.

Toledo, gastronomische hoofdstad van Spanje in 2016, staat graag bekend als ‘stad van drie religies’. Joden, moslims en christenen leefden er samen. Deze geschiedenis is nog steeds terug te vinden in haar cultuur. Zenobianen Simone Cremers en Pieter Houten zullen ingaan op de Joodse en Arabische invloeden op de keuken van Toledo en Spanje tijdens de lezing Toledo: stad van drie keukens.

De lezing zal twee keer gehouden worden: eerst van 13:15-13:45, en dan van 16:30-17:00.

Deze lezing is onderdeel van de Spaanse Dag.

De Spaanse Dag wordt dit jaar gehouden in Utrecht en is bovendien in combinatie met de Día E, de Dag van de Spaanse taal. Meer dan 500 miljoen mensen spreken Spaans en daarmee is Spaans de tweede wereldtaal. Op zaterdag 18 juni a.s. wordt dat gevierd met ‘El Día E’. Alle vestigingen van het Instituto Cervantes wereldwijd openen dan hun deuren en organiseren diverse activiteiten. Zo ook het Instituto Cervantes in Utrecht.

Kaarten voor de Spaanse Dag zijn in de voorverkoop € 3,00 per persoon en op de dag zelf € 5,00 per persoon (en kinderen mogen gratis). Hou onze website en Facebook in de gaten voor meer informatie.

Meer info en aanmelden via: www.spaansedag.nl

Het Elfde Zenobiacongres: een tipje van de sluier

Voorbij de pilaren van Hercules, in het land waar de Tartessos stroomt, begint het Elfde Zenobiacongres, met de welluidende titel Spanje: Het Nabije Oosten in het Verre Westen.

Op 22 oktober 2016 zal Stichting Zenobia alweer het elfde Zenobiacongres organiseren, dit keer met het thema Spanje. Het dagvullend programma zal ons langs verschillende oude steden en hun culturen voeren. Hieronder leest u meer.
Kaart locaties

Meer lezen

Sicilië en de zee

Onlangs opende in het Allard Pierson Museum de tentoonstelling ‘Sicilië en de zee’, geïnspireerd op het gelijknamige Zenobiacongres uit 2013. De tentoonstelling schetst een gevariëerd beeld van het eiland, bezien door de ogen van personages als Odysseus, Justinianus I én onze eigen Michiel de Ruyter. Stichting Zenobia werkte mee aan de tentoonstelling, en ook aan de indrukwekkende catalogus, waar u hieronder een voorproef van vindt.

Meer informatie over de tentoonstelling vindt u hier.

Schilderijen en Sofisten

Op vrijdag 28 augustus presenteerde Zenobia trots ‘Schilderijen en Sofisten’, het vierde deel in de Zenobiareeks. Hieronder vindt u meer informatie over het boek.


front cover philostratos

Philostratos’ Schilderijen en Sofisten komen nu voor het eerst beschikbaar in een integrale Nederlandse vertaling van de hand van Peter Burgersdijk, de vertaler van de antieke wereldreiziger Pausanias. De Griekse auteur Philostratos beschreef in de vroege derde eeuw van het Romeinse keizerrijk op even pakkende als innemende wijze een verzameling van naar alle waarschijnlijkheid fictieve schilderijen, die van groot belang zijn voor onze kennis van de klassieke mythologie en schilderkunst – thema’s, kleuren en composities komen hierin ter sprake. Daarbij vormden de beschrijvingen van Philostratos een bron van inspiratie voor latere kunstenaars; in de Renaissance werden de door hem beschreven schilderijen daadwerkelijk uitgevoerd, met als meest spectaculaire voorbeeld de Galatea van Raphaël. De vertaling van dit unieke werk wordt voorafgegaan door een inleiding van archeoloog Eric Moormann.

Meer lezen